نکات حقوقی وصول مطالبات

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 27.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] قرار تامین خواسته در خواست تامین خواسته به این معنا است که خواهان دعوی از مرجع رسیدگی کننده می خواهد که اموال طرف مقابل را تا پایان دادرسی به صورت توقیف درآورده تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و بعد از رسیدگی طلب خود را از آن محل وصول کند.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right"...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 25.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] دادگاه صالح در دعوی سفته در هنگام تکمیل سفته محل انجام تعهد قید شود. در این حالت در صورتی که صادرکننده سفته تعهدش را انجام نداد، برای طرح دعوی علیه او می توان به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته قید شده رجوع کرد. در صورت عدم تعیین محل انجام تعهد در سفته، برای طرح دعوا علیه صادر کننده باید به محل اقامت او مراجعه کرد.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 24.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] بیمه عمر شخصی که بیمه عمر دارد می تواند فردی را غیر از وراث برای دریافت بیمه عمر خود انتخاب کند و حتی این فرد هم قابل تغییر هست. اگر فردی را انتخاب نکرده باشد بیمه عمر به ورثه پرداخت می شود.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]   [irp posts="18054" name="شرایط،انواع،فرمول محاسبه و جدول بیمه عمر"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 18.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] تاریخ چک دارنده یا همان دریافت کننده چک بایستی دقت داشته باشد که چک داری یک تاریخ باشد. در مواردی صادر کننده چک در کنار امضا خود تاریخ می زند و وقتی چک دو تاریخ متفاوت داشته باشد نشان دهنده این است که چک وعده دار بوده و دارنده نمی تواند برای چک وعده دارشکایت کیفری مطرح کند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 10.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] چک بدون امضا چک بدون امضا صاحب حساب اعتبار ندارد و قابل برگشت زدن نیست و بانک نیز نمی تواند گواهی عدم پرداخت برای چنین چکی صادر کند. حتی در صورت صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک این چک اعتباری پیدا نمی کند و مصداق صدور چک بلامحل نخواهد بود. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]   [irp...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی قرارداد ها, نکات حقوقی وصول مطالبات / 03.10.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] سفته برای دادن سفته به عنوان ضمانت در محل کار (سفته ضمانت حسن انجام کار) و یا به هر عنوان دیگری، حتما از طرفی که برای او سفته صادر می کنید (ترجیحا در دفاتر اسناد رسمی) رسید بگیرید و عنوان امانت و حسن انجام کار را بنویسید یا این که شماره سفته و موضوع آن را در قراردادتان درج کنید تا بعدا از سفته شما سو استفاده ای نشود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی کیفری, نکات حقوقی وصول مطالبات / 28.09.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] گم، سرقت و جعل شدن چک اگر دسته چک یا یک برگ از دسته چکتان گم، سرقت یا جعل شد باید در اولین فرصت تقاضا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهید سپس به دادسرا رفته و شکایت طرح کنید و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت از مرجع قضایی را دریافت و به بانک بدهید. در غیر این صورت بعد از یک هفته بانک به تقاضا هر کس که چک را ارائه کند مبلغ آن را پرداخت می کند. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row"...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 28.09.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] پس گرفتن سفته از کارفرما در صورتی که کارفرما سفته ضمانت حسن انجام کار را پس ندهد، در ابتدا باید از طریق ارسال اظهارنامه از کارفرما در خواست کرد که سفته را پس بدهد. اگر کارفرما باز سفته را پس نداد آنگاه می توان دادخواست استرداد سفته را در دادگاه علیه او مطرح کرد. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width"...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 28.09.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] وارد کردن اطلاعات چک در قرارداد وارد کردن شماره و مندرجات چک در قرارداد نشان دهنده ی این است که چک دارای تاریخ و وعده دار است و برای چک وعده دار هم در دادگاه جزایی نمی توان شکایت طرح کرد و فقط در دادگاه حقوقی امکان طرح دعوی آن وجود دارد. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button size="small" style="white" target="_blank" hover_type="default" text_align="center" text="مشاهده تمام نکات حقوق وصول مطالبات" border_radius="5" hover_color="#f4f4f4" background_color="#9e2358" hover_background_color="#9e2358" link="https://www.haqjoo.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/"][vc_empty_space height="80px"][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right"...

مقالات, نکات حقوقی, نکات حقوقی وصول مطالبات / 28.09.1396

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="right" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] بیمه بیکاری بیمه شده ای که بدون اراده خود بیکار شده باشد و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، مستمری بگیر و یا از کار افتاده کلی نباشد، تبعه کشور خارجی نباشد و دارای حداقل 6 ماه سابقه (بیمه شدگان حوادث غیر مترقبه نیاز به سابقه پرداخت بیمه ندارد) پرداخت حق بیمه باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد مشروط به این که بیمه بیکاری سه درصدی او توسط کارفرمایش پرداخت شده باشد.   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="center" background_image_as_pattern="without_pattern" el_class="snipp_law"][vc_column][vc_empty_space height="25px"][button...