مجازات عدم ثبت طلاق، ازدواج دائم و موقت طبق قانون

دستور موقت چیست و در چه شرایطی صادر می شود

مجازات عدم ثبت طلاق، ازدواج دائم و موقت طبق قانون

قانون ثبت ازدواج

مدارک لازم برای ثبت ازدواج

ابتدا منشی دفترخانه ثبت ازدواج معرفی نامه آزمایشگاه را صادر می کند. طرفین باید به آزمایشگاه معرفی شده رجوع کرده و آزمایش های مربوط به ازدواج را انجام داده و نتایج آن را دریافت کنند.

اصل شناسنامه عروس و دادماد به همراه کپی از صفحه اول شناسنامه آنها در صورتی که ازدواج اول طرفین باشد لازم است.

کپی پشت و روی کارت ملی عروس و داماد

دو قطعه عکس از مرد و دو قطعه عکس از زن

اصل شناسنامه پدر عروس برای ثبت ازدواج لازم است. در صورت فوت پدر باید گواهی فوت او به دفترخانه تقدیم شود. در صورتی که پدر دختر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند یا در دسترس نباشد دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج نماید.

هر یک از طرفین که ازدواج دومش است باید کپی از صفحه دوم شناسنامه خود را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این همراه داشتن گواهی فوت یا طلاقنامه همسر سابق شخص الزامی است.

مردی که با وجود داشتن همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می کند باید اجازه نامه دادگاه را نیز به همراه داشته باشد.

جواب آزمایش های یک شهر برای ثبت ازدواج در شهر دیگر معتبر نمی باشد مگر آزمایشگاه شهر دیگر توسط دفترخانه ازدواج معرفی شده باشد.

در صورتی که پسر یا دختر به  سن قانونی نرسیده باشند، گواهی رشد آنها الزامی است.

 

مجازات عدم ثبت طلاق نکاح دائم و موقت خانواده

 

ازدواج دائم بدون ثبت آن

طبق قانون مدنی ایران ازدواج دائم، طلاق و رجوع زوجین باید در دفاتر ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت شود. عدم ثبت این وقایع جرم بوده و طبق قانون مجازات اسلامی برای چنین شخصی مجازات  حبس تعزیری 91 روز  تا 6 ماه در نظر گرفته شده است که قانون حمایت خانواده این مجازات را به جزا نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال تبدیل کرده است.

منظور از رجوع در قانون این است که پس از طلاق رجعی، مرد می تواند در زمان عده طلاق به زن خود رجوع کند، پس از رجوع مرد، دوباره رابطه زناشویی بین آن دو برقرار می شود، فقط باید رجوع به دفتر طلاق اطلاع داده شود.

مسئولیت ثبت ازدواج  و طلاق به عهده مرد بوده لذا در صورت عدم ثبت آن فقط مرد مجازات می شود اما زن می تواند با اقامه دادخواست الزام به ثبت ازدواج یا طلاق مرد را از طریق قانونی به ثبت ازدواج یا طلاق ملزم کند.

مردی که ازدواج کرده باشد و با وجود همسر اول، بخواهد زن دیگری را اختیار کند، باید با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند، در غیر این صورت با وجودی که ازدواجش صحیح تلقی  می شود اما ثبت رسمی نشده و از نظر قانونی معتبر نمی باشد.

ازدواج های غیر رسمی، ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده اند با رعایت شرایط زیر در شناسنامه افراد قابل ثبت هستند.

  • اقرارنامه رسمی که در آن زوجین به وجود رابطه زوجیت خود اقرار کنند. (در زمان امضا این اقرارنامه مرد نباید کمتر از 20 سال و زن کمتر از 18 سال سن داشته باشد)
  • اداره ثبت احوالی که شناسنامه زوجین را صادر کرده است باید گواهی صادر کند که نشان دهد در زمان وقوع نکاح زوجین در عقد نکاح دیگری نبوده اند.

 

ثبت ازدواج دوم

مردان نمی توانند با وجود داشتن همسر، ازدواج دوم خود را ثبت کنند مگر دادگاه برای ثبت ازدواج دوم به آنها اجازه دهد.

همسر دوم می تواند دادخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را در دادگاه مطرح کرده و از این طریق اجازه ثبت ازدواج را از دادگاه بگیرد. دادگاه به دادخواست زن رسیدگی کرده و اگر شوهر به وجود این ازدواج اقرار کند، همچنین پدر دختر نسبت به ازدواج آنها رضایت داشته باشد، دادگاه حکم به ثبت ازدواج را صادر کرده و دفاتر ازدواج اقدام به ثبت آن می کنند.

زن اول در این مورد پس از ثبت ازدواج دوم متوجه اتفاقات می شود و می تواند طلاق بگیرد.

مقاله مرتبط:  اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و مجازات عدم ثبت آن

 

مجازات عدم ثبت ازدواج موقت

ازدواج موقت ازدواجی است که برای آن مدت تعیین شده و پس از گذشت مدت علقه زوجیت بین طرفین از بین می رود. در ازدواج موقت تعیین مهریه اجباری است و نکاح موقت بدون مهریه باطل تلقی می شود. اما در مورد نفقه و ارث الزامی وجود ندارد مگر ضمن عقد نکاح پرداخت نفقه و ارث شرط شده باشد.

از نظر قانونی ثبت ازدواج موقت اجباری نیست مگر

زوجه باردار شود.

طرفین برای ثبت نکاح توافق کنند.

ثبت عقد موقت ضمن عقد شرط شود.

طبق قانون حمایت خانواده اگر مردی از ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع یا ازدواج موقت در مواردی که لازم به ثبت است، خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت این موارد می شود، به مجازات نقدی از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و حبس تعزیری 91 روز تا 6 ماه نیز محکوم خواهد شد.

الزام به ثبت ازدواج موقت

زن می تواند با استناد به دلایل قانونی مثل بارداری یا توافق زوجین به ثبت ازدواج موقت، دادخواست ثبت ازدواج موقت را در دادگاه مطرح کند. دادگاه پس از بررسی شرایط حکم صادر می کند.

 

عدم ثبت طلاق در شناسنامه

برای عدم ثبت طلاق نیز همچون عدم ثبت ازدواج طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته شده است و از آنجایی که ثبت ازدواج از وظایف و مسئولیت های مرد محسوب می شود، مجازات آن نیز به وی تحمیل می شود.

اگر زن و شوهری بدون آنکه ازدواج خود را ثبت کرده باشند، تصمیم به طلاق بگیرند. ابتدا باید وقوع ازدواج را در دادگاه اثبات کنند سپس برای طلاق اقدام نمایند.

طبق قانون حمایت خانواده اگر مردی از ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع یا ازدواج موقت در مواردی که لازم به ثبت است، خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت این موارد می شود، به مجازات نقدی از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و حبس تعزیری 91 روز تا 6 ماه نیز محکوم خواهد شد.

مقاله مرتبط:  شرایط طلاق غیابی، پرداخت مهریه و نفقه در آن
بدون نظر

ارسال دیدگاه