نگهداری حیوان در آپارتمان

نگهداری حیوانات نکات حقوقی کیفری

نگهداری حیوان در آپارتمان

نگهداری حیوانات در آپارتمان

نگهداری حیوانات در آپارتمان فقط در داخل واحد آپارتمانی جایز است آن هم به شرطی که موجب سلب آرامش همسایگان و یا اختلال در سلامتی آنان نشود.

بدون نظر

ارسال دیدگاه