نگهداری حیوان در آپارتمان

نگهداری حیوانات نکات حقوقی کیفری

نگهداری حیوان در آپارتمان

نگهداری حیوانات در آپارتمان

نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک آپارتمان مانند پارکینگ، راه پله و… ممنوع است. نگهداری حیوانات در داخل واحد آپارتمانی نیز اگر به نوعی سلامت همسایه ها را تهدید کند و یا با ایجاد سر و صدا آسایش آنها را سلب کند، مجاز نیست و امکان طرح شکایت وجود دارد.

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه