دیه از بین رفتن حس بویایی

دیه بویایی نکات حقوقی کیفری

دیه از بین رفتن حس بویایی

دیه بویایی

از بین بردن کامل حس بویایی، دیه کامل یک انسان را دارد و از بین بردن قسمتی از بویای ارش دارد. (ارش مبلغی است که کارشناس پزشکی قانونی و رای دادگاه آن را مشخص می کند و مبلغ آن در قانون تعیین نشده است.) همچنین از بین بردن کامل حس بویایی یکی از دو سوراخ بینی نصف دیه کامل یک انسان را دارد.

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه