تاریخ در چک

تاریخ چک1 نکات حقوقی وصول مطالبات

تاریخ در چک

تاریخ چک

اقامه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک وعده دار ممکن نیست. یکی از راه های اثبات وعده دار بودن چک این است که صادر کننده در کنار امضا خود تاریخ صدور چک را قید کند. تفاوت تاریخ صدور و وصول چک نمایانگر مدت دار بودن آن است.

 

مقاله مرتبط:  نحوه تنظیم دادخواست چک برگشتی + نمونه
مقاله مرتبط:  چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی
مقاله مرتبط:  دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت
بدون نظر

ارسال دیدگاه