محروم كردن فرزند از ارث

حضانت فرزند بعد از طلاق

محروم كردن فرزند از ارث

محروم کردن از ارث

قوانین ارث از قوانین آمره می باشند به این معنا که هیچ کس نمی تواند خلاف آن ها عمل کند همچنین اموال متوفی طبق قانون به صورت قهری بعد از فوت شخص به وراث او تعلق می گیرند لذا هیچ کس نمی تواند شخصی از وراث را از ارث محروم کند.

 

مقاله مرتبط:  نکات ارث و مراحل انحصار وراثت
مقاله مرتبط:  شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی
مقاله مرتبط:  تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود، مراحل + نمونه دادخواست
بدون نظر

ارسال دیدگاه