جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای1 نکات حقوقی کیفری

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

استفاده از برچسب غیر مرتبط با محتوا سایت و یا سو استفاده از نرم افزارهایی مانند پاپ آپ که باعث باز شدن صفحات غیر مرتبط با درخواست بازدیدکننده و تلف شدن وقت و هزینه او می شود و همچنین باعث افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد، جرم محسوب می شود و قابل مجازات است.

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه