جرایم رایانه ای

قرارداد پیمانکاری

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

مالکین سایت هایی که برای بالا بردن رتبه و امتیاز سایتشان از برچسب های غیر مرتبط یا نرم افزارهایی مثل پاپ آپ استفاده کرده و موجب تلف وقت و هزینه مخاطبان می شوند طبق قانون مجرم محسوب خواهند شد.

بدون نظر

ارسال دیدگاه