زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق

وکیل خانواده

زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق

زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق

 

 

 

ناشزه به چه معناست

مصادیق دیگر تمکین حسن معاشرت و خوش رفتاری است در موردی که زن بدون دلیل موجه این موارد را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود که در این صورت نه تنها مرد ملزم به پرداخت نفقه او نیست بلکه می تواند به این دلیل در خواست طلاق یا ازدواج مجدد کند.

با این وجود گاهی زن بخاطر ترس از آسیب های بدنی، مالی یا شرافتی نمی تواند به زندگی مشترک در یک منزل با شوهر ادامه دهد در این شرایط او می تواند با موافقت دادگاه در منزل امنی جدای از شوهر زندگی کند و در این مورد شوهر همچنان مجبور به پرداخت نفقه است.

 

زن ناشزه

طلاق زن ناشزه

مقاله مرتبط:  حجر / مهجور / مصادیق حجر

 

 

راههای اثبات عدم تمکین زن

مقاله مرتبط:  آیا می‌دانید تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

 

چگونگی اثبات ناشزه بودن زن

بدون نظر

ارسال دیدگاه