مستثنیات دین طبق قانون جدید چگونه است؟

وکیل ملکی

مستثنیات دین طبق قانون جدید چگونه است؟

مستثنیات دین طبق قانون جدید چگونه است؟

 

قانون جدید مستثنیات دین

مقاله مرتبط:  شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت

 

تغييرات جديد در مستثنيات دين

 

 

مستثنیات دین

آیا خودرو جزء مستثنیات دین است

مقاله مرتبط:  قتل عمد

 

آیا خودرو جزء مستثنیات دین است

 

وکیل وصول مطالبات وکیلی است که تجربه و دانش لازم برای وصول مطالبات مانند چک، سفته، برات، خسارات بیمه ای و سایر مطالبات را دارد.

 

چک بلامحل یکی از رایج ترین پرونده های وصول مطالبات می باشد که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری می باشد.

در صورتی که چک شرایط چک کیفری را داشته باشد علاوه بر وصول طلب، فرد صادر کننده چک جزای زندان و حبس نیز خواهد داشت ولی در صورتی که چک شرایط چک حقوقی را داشته باشد فرد محکوم به پرداخت مبلغ مورد تعهد می شود. در مورد تاخیر تادیه چک حقوقی هم طبق شرایطی قابل وصول می باشد.

 

در مورد خسارات بیمه ای که در تصادف، آتش سوزی و … به افراد وارد می شود شرکت های بیمه ای  به دنبال این هستند که کمترین تعهد را به بیمه گذار پرداخت کنند که نیازمند وکیل بیمه ای با تجربه و با دانش می باشد که بتواند از حقوق بیمه گذار دفاع کند.

بدون نظر

ارسال دیدگاه