سرقفلی و حق کسب و پیشه چه تفاوتی دارند؟

سرقفلی

سرقفلی و حق کسب و پیشه چه تفاوتی دارند؟

حق سرقفلی چیست

صاحب ملک در ابتدای مدت اجاره مبلغی را از مستاجر می گیرد که به آن مبلغ، سرقفلی گویند.

صاحب ملک موظف است در پایان مدت اجاره مبلغ گرفته شده را طبق روز محاسبه و به مستاجر برگرداند.

سرقفلی را با ودیعه (پول پیش ) اشتباه نکنید.

مقاله مرتبط:  دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست

 

شرایط تعلق حق سرقفلی

در اجاره نامه شرط شود که در مدت اجاره ، صاحب ملک حق افزایش مبلغ اجاره یا در خواست تخلیه ملک را ندارد.

همچنین اگر شرط شود که صاحب ملک برای چند سال حق ندارد ملک را به کسی جز مستاجر اجاره دهد.

باید توجه داشت که وجود این دو شرط یا یکی از آنها به تنهایی به مستاجر حق دریافت سرقفلی نمی دهد بلکه علاوه بر این شروط مستاجر باید با صاحب ملک بر سر مبلغ سرقفلی توافق کند که اگر آن شروط رعایت نشد مبلغ سر قفلی را دریافت کند و اگر موفق به توافق نشود حق سرقفلی به او پرداخت نخواهد شد.

اما اگر مستاجر در ابتدای عقد اجاره به صاحب ملک مبلغی را به عنوان سرقفلی نه ودیعه بپردازد؛ همین مبلغ در پایان عقد طبق روز به او بازگردانده می شود.

 

سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

ویژگی های سرقفلی

1. چه ضمن سند رسمی چه ضمن سند عادی اگر به حق سرقفلی اشاره شود معتبر است.

 

2. سرقفلی اگر با سند رسمی منتقل شده باشد قابل توقیف است پس طلبکاران شخص صاحب سرقفلی می توانند با توقیف و فروش آن به مبلغ طلب خود دست یابند ولی اگر ضمن سند عادی منتقل شده باشد این ویژگی را ندارد.

 

3. سرقفلی اجبار قانونی ندارد و تنها با توافق طرفین برقرار می شود ولی اگر بر سر میزان آن دو طرف دچار اختلاف شوند دادگاه مبلغ را مشخص می کند.

این حق مخصوص و برای حمایت از مستاجر اماکن تجاری برقرار شده است.

مقاله مرتبط:  چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

 

تعریف حق کسب و پیشه

اگر اجاره نامه قبل از مهر سال 1376 تنظیم شده باشد مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 است.

براساس این قانون اجاره نامه دائم تمدید شده و مستاجر ملزم به تخلیه ی ملک نمی باشد و اگر صاحب ملک بخواهد به قرارداد اجاره پایان دهد باید مبلغی را تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت کند.

 

شرایط تعلق حق کسب وپیشه

مقاله مرتبط:  قصاص نفس

 

نحوه محاسبه حق کسب وپیشه

مدیر
aamirlo.se@gmail.com
بدون نظر

ارسال دیدگاه