طلاق

دانستنی های طلاق

طلاق چیست

کلمه طلاق در فرهنگ لغت به معنی رها شدن از قید ازدواج و در اصطلاح حقوقی به معنی جدا شدن زن و شوهر از هم و از هم پاشیدگی نهاد خانواده است.

 

انواع طلاق

طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از اسم آن مشخص است طلاقی است که در آن زن و شوهر هر دو تمایل به طلاق دارند و در تمام موارد مالی و غیر مالی زندگی مشترک باهم توافق میکنند. مواردی از قبیل حضانت فرزند، مهریه، نفقه و…

توضیحات بیشتر طلاق توافقی

طلاق از طرف زوج (مرد)

مرد هر زمان که اراده کند می تواند با پرداخت تمام و کمال حقوق زن او را طلاق دهد.

توضیحات بیشتر طلاق از طرف مرد (مرد)

 

مقاله مرتبط:  زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق

طلاق از طرف زوجه (زن)

زمانی که زن از شوهر کراهت داشته باشد می تواند با وجود شرایط مذکور در قانون تقاضای طلاق کند.

توضیحات بیشتر طلاق از طرف زوجه (زن)

طلاق رُجعی

به طلاقی که شوهر در زمان عده آن، حق رجوع دارد طلاق رجعی، و به زوجه آن، مطلقه رجعیه گویند.

طلاق بائِن

طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود و شوهر در مدت عده حق رجوع به زن را ندارد.

 

 

طلاق

 

مواردی که زن می تواند دادخواست طلاق دهد

  • در صورتی که شوهر نفقه را نپردازد و نتوان او را مجبور به پرداخت نفقه کرد.
  • در صورتی که ادامه زندگی مشترک باعث عسر و حرج زن باشد. یعنی شرایط طوری باشد که زن دچار سختی تنگنا شده باشد.
  • در موردی که شوهر 4 سال تمام غایب مفقود الاثر است و برای او حکم موت فرضی نیز صادر شده است.
  • اگر ضمن عقد نکاح شرطی شده باشد که به آن عمل نشود.
مقاله مرتبط:  وكالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او و تفاوت آن با حق طلاق

 

اجرای صیغه طلاق

  • برای اجرا صیغه طلاق باید دو مرد عادل حضور داشته باشند.
  • طلاق دهنده باید علاوه بر قصد طلاق عاقل، بالغ و با اختیار باشد.
  • طلاق مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت بعد از انقضا مدت عقد یا بذل مدت از طرف شوهر، زوجین از یکدیگر جدا می شوند.
مقاله مرتبط:  حضانت فرزند قبل و بعد از طلاق، نفقه و ملاقات طفل طبق قانون

 

عده چیست

بعد از طلاق و فوت شوهر، زن باید عده نگه دارد عده یعنی مدتی که زن در آن حق ندارد ازدواج کند تا مطمئن شود که رحم او پاک است و فرزندی ندارد.

عده طلاق 3طُهر است. ایام طهر به معنی ایامی است که زن از حیض و نِفاس پاک شده است. (حیض به معنی خونریزی عادت ماهانه و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن است). مدت عده وفات هم 4 ماه و 10 روز است.

زنی که باردار است چه طلاق بگیرد چه شوهرش فوت کند تا وضع حمل باید عده نگه دارد و باید به او نفقه پرداخت شود در صورت طلاق پرداخت نفقه ایام بارداری به عهده شوهر است و در صورت فوت شوهر نفقه از اموال او پرداخت می شود.

مقاله مرتبط:  تعرفه حق الوکاله وکیل در تنظیم شکواییه، لایحه و دعاوی کیفری و خانوادگی در سال ۹۶

مشاوره حقوقی طلاق

در طلاق توافقی زن باید مهریه اش را ببخشد؟

خیر زن در طلاق توافقی مجبور به بخشش مهریه نیست و می تواند تمام آن را مطالبه کند.

برای طلاق توافقی شوهرم در محضر تعهد داد که مبلغ 20میلیون تومان را به من پرداخت می کند ولی در موعد تعیین شده از پرداخت امتناع کرد چگونه می توانم او را ملزم به پرداخت کنم؟

شما می توانید با استناد به برگه تعهد او در محضر از طریق دادگاه او را ملزم به پرداخت کنید.

بعد از طلاق توافقی آیا امکان رجوع وجود دارد؟

شما فقط می توانید در زمان عده به همسرتان رجوع کنید اگر عده گذشته است باید در صورت تمایل دوباره عقد کنید.

همسرم با وجود بچه دوماهه خانه را ترک کرده است من نفقه و مهریه اش را می پردازم آیا میتواند به دلیل دیگری طلاق گیرد؟

تا زمانی که مهریه و نفقه را می پردازید نمی تواند طلاق گیرد مگر شرایط عسر و حرج برایش ایجاد شود یا منزل تهیه نکنید.

آیا مرد می تواند زن حامله را طلاق دهد؟

بلی بارداری زن با طلاق منافاتی ندارد و طبق قانون تا 7سالگی حضانت فرزند با زن است ولی پرداخت نفقه آن به عهده شوهر است.

شوهرم سالهاست مرا ترک کرده آیا می تواند مرا غیابی طلاق دهد؟

بله ایشان می توانند شما را غیابی طلاق دهند برای اطلاع از این موضوع باید به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کنید در ضمن می توانید مهریه تان را هم مطالبه کنید.

آیا زن برای طلاق در دوران نامزدی باید به پزشکی قانونی مراجعه کند؟

بله باید به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گواهی سلامت بکارت بگیرد و در صورتی که باکره نباشد گواهی عدم بارداری بگیرد.

همسرم نفقه ام را نمیپردازد آیا می توان به دلیل این موضوع درخواست طلاق دهم؟

یکی از شروط مندرج در عقد نامه که به زن امکان می دهد که براساس آن درخواست طلاق دهد عدم پرداخت نفقه در طول 6 ماه توسط زوج است. شما می توانید با شهادت شهود و سایر دلایل اثبات کنید که شوهرتان نفقه را نمیپردازد و از این جهت دچار عسر و حرج شده اید.

چگونه می توان عسر و حرج را ثابت کرد؟

بهتر است با شهادت شهود عسر و حرج را اثبات کنید ولی اگر شاهدی نداشتید اظهاراتتان در دادگاه کفایت می کند.

نمونه دادخواست طلاق

نمونه رای طلاق