وکیل بیمه

دانستنی های وکیل بیمه

تاریخچه بیمه

در ایران اولین شرکت های بیمه در زمان احمد شاه قاجار تاسیس شدند که همگی خارجی بودند تا اینکه بعد از 25 سال اولین شرکت بیمه ایرانی با نام “شرکت سهامی بیمه ایران” با سرمایه دولتی به وجود آمد.

دوسال بعد از تاسیس این شرکت در سال 1316 در مجلس شورای ملی قانون بیمه تصویب شد و تمام شرکت های دولتی موظف شدند، شرکت خود را در بیمه ایران بیمه کنند. در سال 1322 بعد از تصویب قانون بیمه کارگران در مجلس شورا ملی تمامی کارخانه داران موظف شدند کارگرانشان را در یکی از بیمه های ایرانی بیمه کنند.

بین سال های 1329 تا سال 1343، 8 شرکت بیمه خصوصی در ایران تاسیس شد و محدوده کاری شرکت های خارجی محدود شد.

همینطور قانون بیمه شخص ثالث و کشاورزی هم در سال 1347 تصویب شدند.

بعد از پیروزی انقلاب در سال 1358 تمام شرکت های بیمه، ملی اعلام شدند و تمام کارهای بیمه ای زیر نظر دولت قرار گرفت اما در سال 1381 دوباره قانون تاسیس شرکت های غیر دولتی تصویب شد.

 

بیمه به زبان ساده

بیمه عقدی است که در آن یک نفر تعهد می کند در قبال گرفتن وجه مشخصی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت یا ورود صدمه به موضوع بیمه، آن را با پرداخت پول جبران کند یا خدمات مورد توافق طرفین را انجام دهد.

در عقد بیمه کسی که متعهد به پرداخت خسارت در صورت بروز حادثه می شود را بیمه گر (شرکت های بیمه) گویند.

کسی که اموالش را بیمه می کند بیمه گذار است.

آن چیزی که بیمه می شود موضوع بیمه و پولی که بیمه گذار به شرکت های بیمه پرداخت می کند را حق بیمه گویند.

 

اصول بیمه

  • اصل زیان: این اصل مشخص می کند که در صورت بروز حادثه برای موضوع بیمه شده، شرکت بیمه وظیفه دارد خسارات آن را جبران کند. میزان تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از مقدار خسارت واقعی باشد.
  • اصل حسن نیت: این اصل به این معنا است که دو طرف عقد بیمه باید صداقت را در بیان اطلاعات رعایت کنند و هر کدام از طرفین که صداقت را رعایت نکند برای طرف دیگر حق فسخ عقد بیمه به وجود می آید. مثلا بیمه گذار باید اطلاعاتی که برای بررسی جوانب و خطرات در اختیار بیمه گر می گذارد صادقانه باشد.
  • اصل نفع بیمه ای: این اصل نشان می دهد که شخصی برای دریافت حق بیمه و خسارت محق است که دارای نفع باشد یعنی خسارت بیمه به کسی پرداخت می شود که یا خود بیمه گذار است یا درصورت فوت وی وارث او باشد.
  • اصل علت نزدیکی: عبارت است از این که بیمه گذار باید ثابت کند بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود دارد، تا بتواند خسارت را از شرکت بیمه دریافت کند.
  • اصل جانشینی: این اصل در مورد بیمه اموال و مسئولیت به صورت کامل و در مورد بیمه اشخاص فقط در بیمه های مربوط به درمان رعایت می شود. به این معنا است که شرکت بیمه علاوه بر پرداخت خسارت، حق طرح دعوا علیه واردکننده خسارت را دارد. یعنی شرکت بیمه جایگزین بیمه گذار می شود.
  • اصل داوری : معمولا شرکت های بیمه برای اینکه بخاطر طرح دعوا و شکایت در دادگاه، سابقه شان لکه دار نشود بیشتر تمایل دارند که اختلافات خود با بیمه گذاران را نزد داوری طرح و از طریق توافق و سازش حل کنند.

 

بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو

 

بیمه شخص ثالث چیست

بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری برای دارندگان تمام وسایل نقلیه است. اگر در اثر حادثه ای که به وسیله راننده اتومبیل به وجود می آید به شخصی آسیب رسد، بیمه شخص ثالث به تمامی اشخاص زیان دیده در حادثه تصادف به جز راننده تعلق می گیرد.

هزینه معالجه زیان دیدگان حادثه در بیمارستان های دولتی مجانی است اما در بیمارستان های خصوصی زیان دیده باید هزینه درمان خود را پرداخت کند که اگر شرکت های بیمه مثل تامین اجتماعی آن را پرداخت نکنند پرداخت آن به عهده شرکت بیمه شخص ثالث قرار می گیرد.

در صورتی که در یک حادثه افراد متعددی دچار خسارت و صدمه شوند شرکت بیمه باید به تمامی آنها دیه پرداخت کند و این پرداخت خسارت بدون در نظر گرفتن مذهب و جنسیت افراد انجام می شود.

مقاله مرتبط:  مدارک لازم و نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

 

 

بیمه بدنه چیست

بیمه بدنه مخصوص ماشین و خسارات وارد شده به آن است و شامل خسارات بدنی نمی شود.

مقاله مرتبط:  مراکز،مدارک لازم و نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه + بدون کروکی

 

بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه کننده غیر دولتی است که در درجه اول وظیفه آن پوشش بیمه کارگران (به صورت اجباری) و در درجه دوم پوشش بیمه  صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

مقاله مرتبط:  اصطلاحات،انواع،فرمول، نرخ و نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی

 

بیمه باربری چیست

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای است که در آن شرکت بیمه تعهد می کند که اگر در جریان حمل و نقل موضوع بیمه از مبدا تا مقصد تعیین شده در بیمه نامه، حادثه ای باعث تلف یا خسارت موضوع بیمه شود، شرکت بیمه آن را پرداخت کند.

مقاله مرتبط:  اصطلاحات،انواع،فرمول و نرخ بیمه باربری

 

بیمه مسئولیت چیست

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که براساس آن شرکت بیمه تعهد می کند خساراتی را که بر اثر عمل بیمه گذار به دیگران وارد می شود را جبران کند.

مقاله مرتبط:  اصطلاحات، انواع، فرمول و قیمت بیمه مسئولیت

 

بیمه آتش سوزی چیست

بیمه آتش سوزی، بیمه ای است که در آن اموال و دارایی های شخص در برابر خطر آتش سوزی بیمه می شوند.

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی شامل: آتش سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین خطراتی از قبیل زلزله، سیل، دزدی با شکست حرز، ترکیدگی لوله های آب، سقوط هواپیما و غیره می شود.

مقاله مرتبط:  اصطلاحات،انواع،فرمول و نرخ بیمه آتش سوزی

 

بیمه عمر

بیمه عمر چیست

بیمه عمر قراردادی است که بین شخص بیمه گذار با شرکت بیمه بسته می شود که بیمه گذار در آن تعهد می کند حق بیمه را به صورت اقساطی بپردازد و شرکت بیمه هم متعهد می شود که در صورت مرگ بیمه گذار، بیماری لاعلاج او یا احتیاج شخص، سرمایه بیمه شده را به صورت یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص معین شده از ظرف او بپردازد.

این بیمه رنج سنی خاصی ندارد و افراد از بدو تولد می توانند بیمه شوند. مدت زمان این طرح از 5 تا 30 سال است یعنی شما از 5سال پس از انعقاد قرارداد بیمه تا 30 سال بعد می توانید از مزایای آن بهره مند شوید.

مبلغ حق بیمه با توافق بیمه گذار و بیمه گر تعیین می شود و روش پرداخت آن به صورت اقساطی معمولا بلند مدت (یکساله_ششماهه_سه ماهه) خواهد بود.

به حق بیمه پرداختی در بیمه عمر سود روز شمار تعلق می گیرد و اگر حق بیمه زودتر از موعد پرداخت شود مشمول سود تشویقی نیز می شود ولی اگر دیر تر از موعد پرداخت شود سود از روز پرداخت محاسبه می شود.

مقاله مرتبط:  شرایط، انواع، فرمول محاسبه و جدول بیمه عمر

 

بیمه حوادث

این بیمه مربوط به زمانی است که حادثه ای باعث فوت، صدمات بدنی، نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت شود.

منظور از حادثه در عقد بیمه حادثه ای است که در اثر یک عامل خارجی و بدون اراده و قصد فرد بیمه شده ایجاد شود و باعث فوت، نقص عضو یا ازکار افتادگی او شود.

منظور از نقص عضو و از کار افتادگی دائم، قطع عضو، تغییر شکل عضو و عدم توانایی عضو برای انجام کار است که یا در زمان حادثه یا حداکثر تا 2 سال بعد از وقوع حادثه به وجود می آید.

در بیمه حوادث، شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت مشخص در صورت فوت شخص بیمه شده یا نقص عضو و از کارافتادگی او باید هزینه های پزشکی  را هم بپردازد.

بیمه حوادث تمامی حوادث اتفاق افتاده در هر مکان و هر زمان را شامل می شود خواه این حوادث ناشی از خطرات شغلی، خطرات ورزشی، ماموریت یا … باشد.

اگر حادثه موجب از کار افتادگی موقت شخص بیمه شده شود از 4 روز بعد از حادثه تا 180 روز بعد از آن به او غرامت روزانه پرداخت میشود که میزان آن 5 در هزارم سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکار افتادگی دائم است. اگر شخص بیمه شده در بیمارستان بستری باشد از 4 روز بعد از حادثه تا 90 روز بعد از آن غرامت می گیرد.

مقاله مرتبط:  شرایط،انواع،فرمول محاسبه و جدول بیمه حوادث

 

بیمه بیکاری

 

بیمه بیکاری

این بیمه به کسانی تعلق می گیرد که بدون خواست و اراده خود، بیکار شده ولی آماده به کار می باشند.

مدت دریافت بیمه بیکاری، جز سابقه پرداخت حق بیمه شخص بیمه شده محسوب می شود.

شخص از روز اول بیکاری می تواند مقرری بیمه بیکاری را دریافت کند. این بیمه به کسانی تعلق می گیرد که بدون خواست و اراده خود بیکار شده ولی آماده به کار می باشند.

مدت دریافت بیمه بیکاری، جز سابقه پرداخت حق بیمه شخص بیمه شده محسوب می شود.

شخص از روز اول بیکاری می تواند مقرری بیمه بیکاری را دریافت کند.

مقاله مرتبط:  مدارک، جدول و نحوه محاسبه مبلغ بیمه بیکاری

 

مشاوره حقوقی بیمه تامین اجتماعی

9 سال در شرکتی بدون داشتن بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار بودم بعد از 9سال استخدام رسمی شدم و از آن زمان شرکت مرا هم بیمه کرد. در حکم کارگزینی سابقه خدمتم 25سال و در بیمه تامین اجتماعی 16 سال است. چگونه می توانم آن 9 سال را هم به سابقه بیمه ام اضافه کنم؟

باید علیه کارفرما خود شکایت کنید تا اثبات شود که در این 9سال برای شما بیمه رد نکرده است بعد از محکومیت ایشان 9سال به سابقه بیمتان اضافه خواهد شد.

4سال برای پژوهشگاه درون سازمانی بدون بیمه کار کرده ام چگونه می توانم بابت بیمه از آنان شکایت کنم؟

بستگی به قرار داد کار شما دارد اگر طبق قرارداد کار شما با آن سازمان رابطه کارگر کارفرمایی دارید می توانید برای مطالبه حقوق خود اقدام کنید.

بدون آنکه در اداره مشغول به کار باشم با هزینه خودم برایم از طریق آن اداره بیمه رد شده است آیا از نظر قانونی دچار مشکل می شوم؟

خیر فقط با وجود این بیمه شما کارمند آن اداره محسوب می شوید.

با خانمی که دارای فرزندی است ازدواج کرده ام و میخواهم علاوه بر همسرم این بچه نیز از خدمات بیمه شرکتی که در آن کار می کنم استفاده کند منتها بیمه می گوید هیچ تعهدی برای فرزند خانمم ندارد چگونه می توانم او راهم بیمه کنم؟

بهتر است از شرکت محل کارتان بخواهید که اسم فرزند همسرتان را به عنوان فرد تحت تکفلتان به بیمه ارائه دهد.

در چاپخانه ای مشغول به کار هستم ولی بیمه ندارم با این حال هر سال مجبور به امضا برگه ای هستم مبنی بر اینکه تمام حقوقی مالی و بیمه را دریافت کرده ام چگونه می توانم با وجود برگه هایی که امضا می کنم اثبات کنم که بیمه ام پرداخت نشده است؟

شما می توانید به اداره کار محل کارتان مراجعه کرده و با توجه به این که بیمه ای برایتان رد نشده است حق و حقوق خود را مطالبه کنید.

مشاوره حقوقی بیمه شخص ثالث

آیا در صورتی که در تصادفی مقصر باشم و مجبور به پرداخت بیمه شوم تخفیف بیمه شخص ثالثم از بین می رود؟

بله در صورت تصادف و استفاده از بیمه تخفیف شما از بین می رود.

پارسال با شخصی تصادف کردم که به علت آسیب جدی به بیمارستان منتقل شد و بعد از شکایت دادگاه میزان دیه پرداختی را مشخص کرد حال او تصمیم دارد برای گرفتن هزینه درمان هم شکایت کند آیا همچین حق دارد؟

بله باید بدانید که هزینه درمان و دیه دو مفهوم کاملا جداگانه اند و هر دو قابل مطالبه هستند.

چندی پیش تصادف کردم و دو تا از مهره های کمرم آسیب دید پزشکی قانونی میزان دیه را مشخص کرده است حال برای گرفتن دیه از بیمه راننده مقصر هم باید حضور داشته باشد اگر او نیاید راه دیگری برای دریافت دیه از بیمه است؟

اگر بعد از مشخص شدن تقصیر راننده، بیمه نامه را از ایشان گرفته باشید می توانید با مراجعه به بیمه مبلغ دیه را مطالبه کنید.

با ماشین تصادف کردم و خسارت تعمیر ماشینم را از بیمه گرفتم آیا میتوانم خسارت افت قیمت ماشینم را هم مطالبه کنم؟

بله با مراجعه به شورای حل اختلاف خسارت افت قیمت ماشینتان را نیز می توانید مطالبه کنید

شخصی از پشت با ماشین من برخورد کرد و ادعا کرد که بیمه نامه همراهش نیست و قرار برای رجوع به بیمه گذاشتیم که نیامد. اما کارت ماشینش دست من است. چگونه می توانم خسارتم را مطالبه کنم؟

اگر کروکی دارید می توانید برای مطالبه خسارت اقدام کنید ولی اگر کروکی ندارید ایسان هم برای پرداخت خسارت حاضر نمیشوند بهتر است از طریق شورا حل اختلاف پیگیری کنید.

سلام من دو سال پیش دچار تصادف شدم و یکی از پاهایم را از دست دادم. استخوان پای دیگرمم چنان آسیب دید که هنوز بعد از دوسال نمی توانم روی آن راه بروم همینطور حنجره ام که دیگر تا اخر عمر نمیتوانم با آن صحبت کنم. آیا میتوانم از راننده مقصر دیه دریافت کنم؟

بله اگر ماشین شخص بیمه داشت بیمه، اگر نه خود شخص باید دیه شمارا پرداخت کند.

با ماشین صفری تصادف کردم شخص علاوه بر خسارت وارده به ماشین درخواست مطالبه خسارت افت قیمت آن را نیز مطرح کرده است با توجه به این که در حال حاضر توانایی پرداخت این خسارت ها را ندارم چگونه می توانم پرداخت آن را به تاخیر بیاندازم یا مقدار خسارت پرداختی را کم کنم؟

تنها می توانید دادخواست اعسار مطرح کنید تا برای پرداخت خسارت به شما مهلت داده شود ولی نمی توانید مبلغ را پرداخت نکنید.

چندی پیش تصادف کردم ولی متاسفانه راننده فرار کرد. شنیده ام که صندوق خسارات بدنی اینگونه خسارات را پرداخت می کند برای مطالبه خسارات چه اقداماتی باید انجام دهم؟

اگر گواهی پزشکی قانونی دارید و صورت جلسه تصادف تنظیم کرده اید می توانید برای مطالبه دیه اقدام کنید.

سوار تاکسی بودم که موقع رانندگی ماشین افتاد توی چاله ای که شهرداری کنده بود باکش آتش گرفت من دچار سوختگی شدید شده ام برای دربافت خسارت خود باید علیه راننده شکایت کنم یا شهرداری؟

برای دریافت خسارت شما باید از راننده شکایت کنید ولی راننده میتواند علیه شهرداری شکایت کند.

مشاوره حقوقی بیمه بدنه

برادرم ماشینی را از شخصی به امانت گرفت اما به دلیل آسیب نخاعی برادرم که توانایی رانندگی ندارد من با ماشین رانندگی می کردم متاسفانه تصادفی کردم و 40 میلیون به ماشین خسارت زدم. چه کسی باید این میزان خسارت را پرداخت کند؟

صاحب ماشین یا برادرم که به امانت گرفته است؟ پرداخت خسارت ناشی از تصادف به عهده راننده اتومبیل است و برادرتان اگر بدون اجازه صاحب ماشین، آن را در اختیار شما گذاشته است به خیانت در امانت محکوم می شود.

مشاوره حقوقی بیمه عمر

شوهرم فوت شده است و فرزندی ندارم میخواستم برای گرفتن بیمه عمر شوهرم اقدام کنم در بیمه نامه حق بیمه شوهرم بعد از مرگ برای پدر و مادرش در نظر گرفته شده است که پدرش فوت شده و مادرش زنده است آیا می توانم مهریه ام را نیز از بیمه عمر او مطالبه کنم ؟

بله با توجه به فوت پدر شوهرتان یک ششم از بیمه به مادرشوهرتان و یک هشتم آن به شما تعلق می گیرد که می توانید علاوه برآن مهریه تان را نیز مطالبه کنید.

مشاوره حقوقی بیمه بیکاری

من برای دریافت بیمه بیکاری در مهلت 30 روز مقرر شده اقدامی نکردم بعد از 30 روز آیا درخواستم را می پذیرند؟

باید دلیل موجهی بیاورید یا ادعا کنید که از مهلت 30روز آن اطلاع نداشتید.

6 ماه برایم بیمه بیکاری رد شده است آیا می توانم از آن استفاده کنم؟

فعلا نمیتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید باید یکسال از قرارداد شما در آن کارگاه گذشته باشد.

نمونه رای بیمه