وکیل ملکی، وکالت امور ملکی و متخصص املاک

دانستنی های حقوقی ملکی

وکیل ملکی

ویژگی های وکیل ملکی

وکیل ملکی علاوه بر ویژگی های عموم وکلا باید در حوزه املاک متخصص باشد و بر قانون آیین دادرسی مدنی تسلط کامل داشته باشد همچنین در حوزه حقوق خصوصی و قراردادها حرفه ای باشد.

به آن دسته از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی موضوع آن ها املاک است، دعاوی ملکی گفته می شود.

 

وکیل متخصص قرارداد

وکیلی است که در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری و بین المللی، تنظیم عقد نکاح، تعیین داور در قراردادها و اختلافات خانوادگی، امور بیمه، تقسیم ارث و منافع تخصص دارد.

 

متداول ترین دعاوی ملکی حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک یا خودرو، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند در این صورت خریدار با مراجعه به مراجع قضایی فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

سرقفلی

سرقفلی به زبان ساده به این معناست که صاحب ملک در ابتدای مدت اجاره مبلغی را علاوه بر ودیعه (پول پیش) از مستاجر می گیرد که به آن مبلغ، سرقفلی گویند.

خلع ید و تخلیه

دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که شخصی بدون هیچگونه قراردادی با مالک و به طور غیرقانونی در ملک وی تصرف می کند.

دستورتخلیه

اگر پس از پایان قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ی ملک مورد نظر خودداری کند صاحب خانه این حق را دارد که برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع کند.

اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل به معنی مبلغی است که در صورت نبود توافق یا قراردادی بین طرفین مطرح می شود. اگر توافق یا قراردادی بین طرفین باشد که در آن مبلغ ذکر شده است به آن مبلغ اجرت المسمی گویند و دیگر نیازی به اجرت المثل نیست.

الزام به تحویل مورد معامله

معمولا ضمن قرارداد فروش، زمانی برای تحویل مورد معامله به خریدار مشخص می شود اگر فروشنده از تحویل مورد معامله در زمان مقرر خودداری کند. خریدار می تواند با مراجعه به مراجع قضایی الزام فروشنده به تحویل مورد معامله را بخواهد.

الزام به اخذ پایان کار

گواهی پایان کار سندی است که به تقاضای سازنده ساختمان پس از پایان عملیات ساختمانی توسط شهرداری محل وقوع ملک صادر می شود و کاربری ملک را مشخص میکند.

الزام به انجام تعهد

ممکن است ضمن قرارداد، دو طرف عقد متعهد به انجام اموری شوند که به آن ها تعهدات قراردادی گویند. اگر به این تعهدات که معمولا به نفع یکی از طرفین ایجاد می شود عمل نشود، شخص ذینفع از طریق مراجع قضایی می تواند انجام تعهدات را مطالبه کند.

فروش ملک مشاعی

هر یک از شرکا ملک مشاع میتواند به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک یا شرکا دیگر، فقط به میزان سهم خود اقدام کند.

تخلیه املاک مشاعی

تصرف در ملک مشاع باید با اذن تمام شرکا باشد پس اگر شخصی از شرکا یا شخص ثالث بدون اذن، ملک مشاع را تصرف کند هر یک از شرکا می تواند علیه متصرف یا متصرفان دعوای خلع ید مطرح کند.

وقف

وقف در قانون مدنی یعنی مال حبس و منافع آن تسبیل شود، به بیان ساده تر یعنی مالک مال را از ملکیت خود خارج می کند تا منافع آن صرف امور خیر شود.

 

متداول ترین دعاوی ملکی کیفری

جعل سند املاک

جعل طبق قانون به معنی ساختن سند یا نوشته یا ساختن مهر و و امضای اشخاص یا خراشیدن، محو کردن یا اضافه کردن نوشته یا تاریخ به سند است به منظور انجام تقلب.

کلاهبرداری در فروش و اجاره املاک

کلاهبرداری به معنی بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه است.

ممانعت از حق

جرم ممانعت از حق زمانی مطرح می شود که شخصی مانع استفاده مالک از ملک خود شود.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنی به زور تصرف کردن ملک در اختیار دیگری است.

متداول ترین دعاوی ملکی

خلع ید و تخلیه

دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که شخصی بدون هیچگونه قراردادی با مالک و به طور غیرقانونی در ملک وی تصرف می کند.

الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک یا خودرو، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند در این صورت خریدار با مراجعه به مراجع قضایی فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

دستور تخلیه

اگر پس از پایان قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ی ملک مورد نظر خودداری کند صاحب خانه این حق را دارد که برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع کند.

سرقفلی

سرقفلی به زبان ساده به این معناست که صاحب ملک در ابتدای مدت اجاره مبلغی را علاوه بر ودیعه (پول پیش) از مستاجر می گیرد که به آن مبلغ، سرقفلی گویند.

اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل به معنی مبلغی است که در صورت نبود توافق یا قراردادی بین طرفین مطرح می شود. اگر توافق یا قراردادی بین طرفین باشد که در آن مبلغ ذکر شده است به آن مبلغ اجرت المسمی گویند و دیگر نیازی به اجرت المثل نیست.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنی به زور تصرف کردن ملک در اختیار دیگری است.

تخلیه املاک مشاعی

تصرف در ملک مشاع باید با اذن تمام شرکا باشد پس اگر شخصی از شرکا یا شخص ثالث بدون اذن، ملک مشاع را تصرف کند هر یک از شرکا می تواند علیه متصرف یا متصرفان دعوای خلع ید مطرح کند.

الزام به اخذ پایان کار

گواهی پایان کار سندی است که به تقاضای سازنده ساختمان پس از پایان عملیات ساختمانی توسط شهرداری محل وقوع ملک صادر می شود و کاربری ملک را مشخص میکند.

ممانعت از حق

جرم ممانعت از حق زمانی مطرح می شود که شخصی مانع استفاده مالک از ملک خود شود.

فروش ملک مشاعی

هر یک از شرکا ملک مشاع میتواند به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک یا شرکا دیگر، فقط به میزان سهم خود اقدام کند.

الزام به انجام تعهد

ممکن است ضمن قرارداد، دو طرف عقد متعهد به انجام اموری شوند که به آن ها تعهدات قراردادی گویند. اگر به این تعهدات که معمولا به نفع یکی از طرفین ایجاد می شود عمل نشود، شخص ذینفع از طریق مراجع قضایی می تواند انجام تعهدات را مطالبه کند.

الزام به تحویل مورد معامله

معمولا ضمن قرارداد فروش، زمانی برای تحویل مورد معامله به خریدار مشخص می شود اگر فروشنده از تحویل مورد معامله در زمان مقرر خودداری کند. خریدار می تواند با مراجعه به مراجع قضایی الزام فروشنده به تحویل مورد معامله را بخواهد.

جعل سند املاک

جعل طبق قانون به معنی ساختن سند یا نوشته یا ساختن مهر و و امضای اشخاص یا خراشیدن، محو کردن یا اضافه کردن نوشته یا تاریخ به سند است به منظور انجام تقلب.

وقف

وقف در قانون مدنی یعنی مال حبس و منافع آن تسبیل شود، به بیان ساده تر یعنی مالک مال را از ملکیت خود خارج می کند تا منافع آن صرف امور خیر شود.

کلاهبرداری در فروش و اجاره املاک

کلاهبرداری به معنی بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه است.

مشاوره حقوقی ملکی

من میخواهم ملکی را خریداری کنم چطور میتوانم متوجه بشم که سند ساختمانی اصل بوده و جعلی یا مشکل دار نیست، یا در طرح شهرداری و ... وجود ندارد و مشکلی ندارد؟

برای اطلاع از جزئیات سند میتوانید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنید و این که ملک در طرح شهرداری است یا خیر باید به شهرداری مراجعه کنید.

دو ماه است که زمینی را به صورت قولنامه خریداری کرده ام و مبلغ آن را پرداخت کرده ام و از زمان قولنامه درج شده است گذشته است و فروشنده تعهدات خود را انجام نداده است، در صورتی که بخواهم قرارداد را فسخ کنم و پولم را بگیرم به چه صورتی می باشد؟

اگر در یکی از بند های قرارداد شرایطی برای فسخ قرارداد با توجه به شرایط شما وجود داشته باشد امکان فسخ قرارداد وجود دارد در غیر اینصورت میبایست دادخواست الزام به ایفای تعهد یا الزام به تنظیم سند رسمی بدهید.

منزل ما به صورت مشترک و سند قطعی به نام من و برادرم(3 دونگ، 3دونگ) می باشد، چطور میتوان ملک را تقسیم کرد و از منافع آن استفاده کرد؟

ملک مشاعا به نام هر دو فرد می باشد و هر دو برادر (مالک) باید در مورد فروش یا ساکن شدن آن به توافق برسند و در صورت عدم توافق باید در دادگاه و ارئه دادخواست فروش ملک مشاعی این اختلاف را حل کنند.

ملک من در طرح تفضیلی شهرداری که مربوط به فضای سبز است قرار گرفته است من را راهنمایی کنید؟

باید موارد طرح تفضیلی را از شهرداری بپرسید و شهرداری باید قیمت زمین را به نرخ روز محاسبه کند و یا زمینی را با زمین شما عوض کند، در صورت عدم رعایت قیمت به نرخ روز می توانید از شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

من یک آپارتمان را که سند تک برگ داشته است خریداری کرده ام، جهت تعویض سند و گرفتن سند تک برگ به نام خودم چه مدارکی نیاز می باشد؟

۱- خلاصه معامله ( ارسال توسط دفترخانه) ۲- درخواست خریدار ۳- سند مالکیت قبلی ۴- پرداخت هزینه صدور سندمالکیت جدید ۵- کدملی و آدرس مالک ۶ – نشانی ملک و کدپستی ملک ۷- هزینه صدور مالکیت تک برگی

ملکی در اختیار سرایدار بوده و وی به نوعی متصرف آن بوده است و حالا مالک(مالک سند رسمی) ملک را به تصرف خود آورده است و سرایدار علیه وی شکایت تصرف عدوانی کرده است، آیا امکان پذیر است؟

در صورت عدوانی ملاک سابقه تصرف فرد می باشد ولی مدرک و ادله لازم برای اثبات دعوی تصرف عدوانی ، سند رسمی ملک توسط فردی است که شکایت می کند.