وکیل خانواده، وکالت امور خانواده

دانستنی های وکیل خانواده

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده

 

معرفی و ویژگی وکیل خانواده

وکیل خانواده علاوه بر ویژگی های عمومی همه وکلا مثل داشتن دقت فراوان، زیرکی، فن بیان و صداقت کافی در برابر موکل باید نسبت به پرونده های دادگاه خانواده تبحر و تجربه کافی داشته باشد علاوه بر آن نیاز است که به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و علی الخصوص قانون خانواده تسلط داشته باشد.

قوانین مربوط به خانواده از جمله قوانین آمره محسوب می شوند و زوجین نمی توانند خلاف این قوانین توافقی داشته باشند مگر خود قانون در مواردی به آنان این اختیار را داده باشد مثل اختیار تعیین محل اقامتگاه که ممکن است به عهده  زن یا مرد باشد.

 

 

زن و مرد پس از عقد نکاح نسبت به هم حقوق و تکالیفی را دارا می شوند. از مهمترین حقوق و تکالیف آنان می شود به موارد زیر اشاره کرد:

  • زوجین باید با هم درست رفتار کنند و فرزندان خود را با نظر و همکاری یکدیگر تربیت کنند.
  • شوهر باید در نکاح دائم به همسر خود نفقه بدهد که شامل خوراک، پوشاک و تامین سایر نیازهای او است.
  • زن باید در منزلی که شوهرش مشخص کرده است ساکن شود مگر اختیار تعیین منزل طبق عقد به زن داده شده باشد.
  • شوهر می تواند زن را از اشتغال به شغلی که با حیثیت و ابروی خانوادگی منافات دارد منع کند.
  • زن حق هرگونه تصرفی را در دارایی خویش دارد و از این جهت نیازی به اذن شوهر نیست.

علاوه بر شروط ثابت عقدنامه طرفین می توانند شرطی که مخالف ذات عقد نکاح نباشد را ذیل آن ذکر کنند.

 

انواع دعاوی خانواده

پرداخت نکردن نفقه زن

نفقه مخصوص نکاح دائم است و در نکاح موقت نفقه وجود ندارد. برعهده شوهر است که  بعد از عقد نکاح نفقه همسرش را بپردازد در مقابل زن نیز وظیفه دارد که از او تمکین کند. حال اگر زن تمکین نکند ناشزه خطاب می شود و به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد.

اگر زن دادخواست نفقه دهد به عهده مرد است که یا اثبات کند نفقه را پرداخت کرده است یا اثبات کند که همسرش ناشزه است.

نحوه تعلق مهریه به زن

در زمان عقد نکاح، مرد مالی را به همسرش هدیه می کند که به آن مهریه گویند. مهریه هم در عقد موقت هم در عقد دائم وجود دارد و تحت هر شرایطی به زن تعلق می گیرد حتی اگر ناشزه باشد.

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن برای گرفتن آن باید در دادگاه، توانایی مالی شوهر به پرداخت مهریه را اثبات کند که معمولا برای اثبات این موضوع کافی است اموالی از شوهر را به دادگاه معرفی کند.

اجرت المثل زن در دوران ازدواج

زنان می توانند برای انجام کارهای خانه در منزل شوهر مبلغی را دریافت کنند که به آن اجرت المثل گویند.

زن باید اثبات کند که کارهای منزل را از روی تبرع و رضایت انجام نداده است برای این کار می تواند از شهود استفاده کند.

اجرت المثل در حالی به زن تعلق می گیرد که شوهر درخواست طلاق داده باشد و این درخواست طلاق به علت نشوز زن نباشد که اگر زن ناشزه باشد در مدتی که خانه شوهر را ترک کرده است به او اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

مبلغ اجرت المثل چه در مورد اموال چه در مورد ازدواج توسط کارشناس دادگاه مشخص می شود.

اجرت المثل ازدواج را باید در دادگاه خانواده و اجرت المثل اموال را در دادگاه عمومی محل وقوع ملک مطرح کرد.

اعسار از پرداخت مهریه

مردان در صورتی که تمایل به جدایی از همسر خود داشته باشند باید تمام حقوق مالی او اعم از نفقه، اجرت المثل و مهریه را بپردازند مردی که از پس پرداخت این حقوق مالی بر نمی آید باید علاوه بر دادخواست طلاق، دادخواست اعسار هم مطرح کند تا پرداخت حقوق مالی زن برای او قسط بندی شود.

فسخ نکاح

اگر ضمن عقد نکاح برای یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد مشخص شود که فرد مذکور فاقد آن صفت بوده است طرف دیگر حق دارد که عقد را فسخ کند.

ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم اجباری نیست ولی در موردی که زن در نکاح موقت باردار شود یا طرفین با هم توافق کرده باشند این ازدواج باید در دفتر ثبت ازدواج ثبت شود.

در مورد ازدواج دائم که ثبت آن اجباری است اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد کند یا باید با رضایت همسرش اینکار را انجام دهد یا با اثبات عدم تمکین و نشوز همسرش از دادگاه مجوز ازدواج دوم را بگیرد یا به صورت عادی عقد را منعقد کند و پس از شکایت همسر دوم آن را ثبت کند. در هر حال ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات به همراه دارد.

الزام به تمکین

بعد از انعقاد عقد نکاح به طور صحیح، رابطه زوجیت بین طرفین برقرار شده و هر کدام از زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفی را عهده دار می شوند.

به محض عقد نکاح شوهر باید به زن نفقه پرداخت کند و در مقابل زن وظیفه دارد از شوهر تمکین کند.

مرد باید دادخواست الزام به تمکین مطرح کند بعد از دادخواست الزام به تمکین اگر زن دفاعی نکند موضوع به کارشناس ارجاع می شود و کارشناس شرایط را بررسی می کند و اگر زن واقعا منزل را ترک کرده باشد حکم به عدم تمکین داده می شود.

طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع از طرف زن مطرح می شود. در واقع زن به خاطر کراهت و تنفری که نسبت به شوهر خود دارد با دادن مالی که یا به میزان مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن است درخواست طلاق می کند.

طلاق مبارات طلاقی است که دو طرف از هم کراهت دارند به نام طلاق توافقی شناخته می شود.

طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از اسم آن مشخص است طلاقی است که در آن زن و شوهر هر دو تمایل به طلاق دارند و در تمام موارد مالی و غیر مالی زندگی مشترک باهم توافق میکنند. مواردی از قبیل حضانت فرزند، مهریه، نفقه و…

طلاق از طرف مرد

طلاقی که از طرف مرد واقع می شود طلاق رُجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

طلاق از طرف زن

بهرحال زنی که قصد جدایی دارد میتواند با در دست داشتن مدارک لازم از قبیل شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه یا رونوشت آن به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد.

استرداد جهیزیه

جهیزیه طبق عرف به اموالی گفته می شود که زن برای آغاز زندگی مشترک به منزل شوهر می آورد. بنابراین مالکیت جهیزیه برای زن است و شوهر فقط حق استفاده از آن را دارد.

حضانت فرزندان

وظیفه نگهداری و تربیت فرزند طبق قانون به عهده والدین است که به آن حضانت گویند. منظور از نگهداری بر طرف کردن نیازهای جسمی است مثل نیاز به خوراک و نیاز به پوشاک و منظور از تربیت برطرف کردن نیازهای روحی و اخلاقی است مثل نیاز به محبت و آموزش.

 

حضانت فرزندان تا چند سالگی با پدر است

اگر والدین کودک از هم جدا شوند، حضانت فرزند تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از 7 سالگی به عهده پدر است. اگر در مورد حضانت فرزند بعد از 7 سالگی اختلافی ایجاد شود، دادگاه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

متداول ترین دعاوی خانواده

مهریه

در زمان عقد نکاح، مرد مالی را به همسرش هدیه می کند که به آن مهریه گویند. مهریه هم در عقد موقت هم در عقد دائم وجود دارد و تحت هر شرایطی به زن تعلق می گیرد حتی اگر ناشزه باشد.

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن برای گرفتن آن باید در دادگاه، توانایی مالی شوهر به پرداخت مهریه را اثبات کند که معمولا برای اثبات این موضوع کافی است اموالی از شوهر را به دادگاه معرفی کند.

نفقه

نفقه مخصوص نکاح دائم است و در نکاح موقت نفقه وجود ندارد. برعهده شوهر است که  بعد از عقد نکاح نفقه همسرش را بپردازد در مقابل زن نیز وظیفه دارد که از او تمکین کند. حال اگر زن تمکین نکند ناشزه خطاب می شود و به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد.

اگر زن دادخواست نفقه دهد به عهده مرد است که یا اثبات کند نفقه را پرداخت کرده است یا اثبات کند که همسرش ناشزه است.

طلاق از طرف مرد

طلاقی که از طرف مرد واقع می شود طلاق رُجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از اسم آن مشخص است طلاقی است که در آن زن و شوهر هر دو تمایل به طلاق دارند و در تمام موارد مالی و غیر مالی زندگی مشترک باهم توافق میکنند. مواردی از قبیل حضانت فرزند، مهریه، نفقه و…

الزام به تمکین

بعد از انعقاد عقد نکاح به طور صحیح، رابطه زوجیت بین طرفین برقرار شده و هر کدام از زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفی را عهده دار می شوند.

به محض عقد نکاح شوهر باید به زن نفقه پرداخت کند و در مقابل زن وظیفه دارد از شوهر تمکین کند.

طلاق از طرف زن

بهرحال زنی که قصد جدایی دارد میتواند با در دست داشتن مدارک لازم از قبیل شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه یا رونوشت آن به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد.

استرداد جهیزیه

جهیزیه طبق عرف به اموالی گفته می شود که زن برای آغاز زندگی مشترک به منزل شوهر می آورد. بنابراین مالکیت جهیزیه برای زن است و شوهر فقط حق استفاده از آن را دارد.

حضانت فرزندان

وظیفه نگهداری و تربیت فرزند طبق قانون به عهده والدین است که به آن حضانت گویند. منظور از نگهداری بر طرف کردن نیازهای جسمی است مثل نیاز به خوراک و نیاز به پوشاک و منظور از تربیت برطرف کردن نیازهای روحی و اخلاقی است مثل نیاز به محبت و آموزش.

اجرت المثل ایام زوجیت

زنان می توانند برای انجام کارهای خانه در منزل شوهر مبلغی را دریافت کنند که به آن اجرت المثل گویند.

اعسار از پرداخت مهریه

مردان در صورتی که تمایل به جدایی از همسر خود داشته باشند باید تمام حقوق مالی او اعم از نفقه، اجرت المثل و مهریه را بپردازند مردی که از پس پرداخت این حقوق مالی بر نمی آید باید علاوه بر دادخواست طلاق، دادخواست اعسار هم مطرح کند تا پرداخت حقوق مالی زن برای او قسط بندی شود.

مشاوره حقوقی خانواده

آیا پدر به عنوان سرپرست کودک می تواند اموال کودک را بفروشد؟

پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب می شوند و طبق قانون اختیارات فراوانی دارند منتها اعمال و کارهایی که نسبت به اموال کودک انجام می دهند باید به مصلحت کودک باشد در غیر این صورت معملات انجام شده باطل است.

شوهرم 6ماه است که زندگی مشترک را ترک کرده و نفقه ام را پرداخت نمی کند آیا می توانم از او طلاق بگیرم؟

بله شما به این دلایل می توانید طلاق بگیرید و حتی نفقه پرداخت نشده تان را مطالبه کنید.

آیا مرد می تواند زن حامله را طلاق دهد؟

بلی بارداری زن با طلاق منافاتی ندارد و طبق قانون تا 7سالگی حضانت فرزند با زن است ولی پرداخت نفقه آن به عهده شوهر است.

بعد از طلاق توافقی آیا امکان رجوع وجود دارد؟

شما فقط می توانید در زمان عده به همسرتان رجوع کنید اگر عده گذشته است باید در صورت تمایل دوباره عقد کنید.

آیا مادران شاغل هم میتوانند برای فرزندشان درخواست نفقه کنند؟

بله پرداخت نفقه فرزندان به عهده ی پدرشان است و شاغل بودن مادر پدر را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.

شوهرم به بانک بدهکار است و به همین منظور بانک میخواهد منزلمان را با تمام وسایلش به مزایده بگذارد. چگونه می توانم ثابت کنم وسایل خانه جز اموال من است تا از فروش آنها جلوگیری کنم؟

با استفاده از سیاهه جهیزیه می توانید مالکیت خود بر آنها را اثبات کنید.

سه ماه است بخاطر دعوا و ضرب وشتم منزل شوهرم را ترک کرده ام با توجه به اینکه او دادخواست الزام به تمکین نداده است من می توانم نفقه ام را مطالبه کنم؟

بله شما می توانید دادخواست نفقه داده و در صورتی که نفقه تان پرداخت نشد حکم جلب ایشان را بگیرید.

آیا مهریه زنی که فوت شده است قابل مطالبه است؟

بله مهریه حقی است که برعهده مرد است و حتی بعد از مرگ زن هم از پرداخت آن بری نمی شود باید آنرا به وراث زن بپردازد.

برای طلاق توافقی باید به دادگاه مراجعه کنم و یا در دفتر خانه هم قابل انجام می باشد و چه نوع دادگاهی باید مراجعه کنم؟

برای طلاق توافقی باید در صورت امکان به همراه وکیل به مجتمع قضایی مراجعه کنید و مراحل آن را در طلاق توافقی مطالعه کنید.

من و همسرم طلاق توافقی انجام داده ایم، در چه مرحله ای همسرم مهریه را خواهد بخشید؟

زوجه در توافق نامه ای که میان زن و شوهر انجام می شود مهریه خود را بذل می کند ولی می توان اقرار زوجه در مورد بذل مهریه را در دفتر خانه اسناد رسمی نیز ثبت کرد.

یک خانه به نام پدر بنده می باشد و ایشان قصد دارد که ملک را به نام من بزند و نگران این هستم که خانمم مهریه اش را به اجرا بگذارد و خانه را از من بگیرد، چطور می توانم مالک خانه باشم؟

می توانید با یک بیع نامه یا قولنامه ملک را از پدرتان خریداری کنید و همسرتان نباید از آن مطلع شوند.

همسر بنده در حال پرداخت اقساط مهریه به من می باشد آیا من می توانم حقوق ایشان را به خواسته نفقه به دادگاه معرفی کنم؟

در صورتی که زوج نفقه را پرداخت نکرده باشد زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد و حقوق وی را توقیف کند.

برای طلاق در دوران نامزدی باید چه کاری انجام دهم؟ نیاز هست که به پزشک قانونی مراجعه کنم؟

فرد برای اثبات این که باکره می باشد باید گواهی سلامت بگیرد و در صورت که باکره نمی باشد باید گواهی عدم بارداری را از پزشک قانونی دریافت کند.

من می توانم اموالم را که در دست زنم می باشد بعد از طلاق توافقی از وی بگیرم؟

چون اموال در حکم هبه بوده است و چون هبه عقد جایز می باشد می توانید درخواست استرداد بدهید و باز ستانید.

من چطور می توانم حضانت دختر 5 ساله خود را بعد از طلاق داشته باشم، اگر حضانت فرزند خود را بگیرم میتوانم امکان مدیریت اموال، مستغلات و موارد بانکی فرزندم را دارم؟

حضانت فرزند پسر و دختر تا 7 سالگی بر عهده مادر می باشد.

حضانت پسر از 7 سالگی تا 15 سالگی و دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی بر عهده پدر است.
دختر بعد از 9 سالگی و پسر بعد از 15 سالگی می تواند در مورد این که با پدر یا مادر زندگی کنند تصمیم بگیرد.
حضانت فرزندان دلیلی بر امکان مدیریت اموال، مستغلات یا موارد بانکی فرزند نمی باشد و بر عهده سرپرست فرزند که پدر یا جد پدری است می باشد.