وکیل بیمه

نمونه رای دادگاه حقوقی مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی پرداخت دیه کامل توسط بیمه ایران به دلیل حادثه رانندگی در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی پرداخت دیه کامل توسط بیمه ایران به دلیل حادثه رانندگی در کرمانشاه

چهارشنبه 11 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی عدم استماع دعوی به طرفیت نمایندگی بیمه در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی عدم استماع دعوی به طرفیت نمایندگی بیمه در کردستان

پنجشنبه 12 مرداد 1396 1
نمونه رای مطالبه دیه نقض عضو ثالث از شرکت بیمه در اردبیل

نمونه رای مطالبه دیه نقض عضو ثالث از شرکت بیمه در اردبیل

پنجشنبه 12 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه در کرمانشاه

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه و مطالبه خسارت دادرسی در تهران

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه از شرکت بیمه و مطالبه خسارت دادرسی در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در پردیس

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه دیه در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در پردیس

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه دادگاه حقوقی عدم استماع الزام به پرداخت دیه توسط بیمه البرز در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه دادگاه حقوقی عدم استماع الزام به پرداخت دیه توسط بیمه البرز در کرمانشاه

چهارشنبه 11 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد