نکات گواهی عدم حضور و نمونه گواهی

نکات گواهی عدم حضور و نمونه گواهی

طبق قانون در مورد اموال غیر منقول مثل زمین، خانه و امثالهم کسی به عنوان مالک شناخته می شود که نام او در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت رسمی شده باشد.

منتها تنظیم سند رسمی نیاز به انجام یک سری مقدمات از جمله پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و غیره دارد. از آن طرف هم ممکن است، خریدار برای تسویه ثمن معامله نیاز به زمان داشته باشد.

بنابراین اکثر افراد قبل از تنظیم سند رسمی، مبایعه نامه ای را بین خودشان، در حضور یک وکیل یا در دفتر املاک تنظیم و ضمن آن تاریخی را برای حضور در دفتر اسناد رسمی مشخص می کنند. گاهی ممکن است ضمن مبایعه نامه، برای کسی که در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد حاضر نشود مبلغی به عنوان خسارت در نظر گرفته شود که به آن وجه التزام گویند.

در تاریخ مشخص شده هر یک از طرفین باید در دفتر اسناد حاضر شوند، اما در صورت عدم حضور یکی از طرفین، طرف دیگر می تواند از دفتر اسناد گواهی عدم حضور بگیرد.


 

نکات گواهی عدم حضور

 

نکاتی که باید برای صدور گواهی عدم حضور در نظر بگیرید

برخی از دفاتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور صادر نمی کنند، بنابراین ما به شما توصیه می کنیم که دفتر اسناد رسمی را برای تنظیم سند معامله خود انتخاب کنید که این گواهی را صادر می نماید.

ضمن مبایعه نامه دفتر اسناد رسمی مورد نظر خود را با ذکر شماره و آدرس آن مشخص کنید.

تاریخ تنظیم سند را به گونه ای مشخص کنید که از زمان انعقاد مبایعه نامه تا تنظیم سند رسمی مدت زمان معقولی فاصله باشد تا کارهای اداری مربوط به تنظیم سند در این فاصله انجام شود.

اگر می خواهید در قولنامه وجه التزامی را برای خسارت عدم حضور در دفتر خانه یا تاخیر حضور در دفترخانه مشخص کنید حتما جمله خسارت وجه التزام بدل از اصل تعهد نمی باشد را هم در ادامه آن ذکر کنید. این جمله به این معناست که شخص علاوه بر پرداخت خسارت باید در دفترخانه هم حاضر شود و سند را تنطیم کند. او نمی تواند با پرداخت وجه التزام از تنظیم سند سر باز زند.

گاهی ممکن است طرفین تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه را برای حضور در دفتر اسناد رسمی تغییر دهند. در این حالت محاکم وجه التزام مشخص شده در قرارداد اولیه را به رسمیت نمی شناسند و آن را مربوط به توافق سابق می دانند. پس بهتر است در توافق جدید یا وجه التزام جدیدی را مشخص کنید یا به صراحت ذکر کنید که وجه التزام مشخص شده در قرارداد اولیه مشمول تاریخ جدید حضور در دفترخانه نیز می شود.


 

نکات گواهی عدم حضور

 

مدارکی که برای صدور گواهی عدم حضور لازم است

خریدار برای دریافت گواهی عدم حضور به چه مدارکی نیاز دارد؟

قولنامه رسمی یا عادی تنظیم شده بین طرفین.

مدارک شناسایی

چک بانکی در وجه خود به میزان باقی مانده مبلغ معامله.

فروشنده برای دریافت گواهی عدم حضور به چه مدارکی نیاز دارد؟

قولنامه رسمی یا عادی تنظیم شده بین طرفین.

مدارک شناسایی

سند ملک

بنچاق

پایان کار

مفاصا حساب شهرداری، دارایی و سایر مدارکی که برای انتقال سند لازم است.

استعلام ثبتی 

نمونه گواهی عدم حضور

نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف ..... مقرر بوده است که سند  .... حاکی از (انتقال قطعی اجاره، صلح) ملک پلاک .... واقع در  .... با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ .... در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت .... (علت باید به صورت کامل نوشته شود) تا آخر وقت اداری روز .... ثبت نشده است. به تقاضا آقای/ خانم .... و بر اساس دستور شماره ... این گواهی از طرف اینجناب ...... سردفتر / کفیل دفتر  تنظیم و به نام برده تسلیم گردید.

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

یکشنبه 01 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد