نمونه رای دادگاه کیفری باکره نبودن زوجه کرج

به تاریخ امروز 29/2/95 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه پیوستی نیز تحت نظر است، این دادیاری با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم و کفایت تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید :

" قرار منع تعقیب "

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای مسعود.......... فرزند..........  علیه خانم سپیده........فرزند........... آزاد با صدور قرار قبولی کفالت؛ دایر بر فریب در امر ازدواج ( باکره نبودن زوجه)، با توجه به اینکه فریب عبارت است از پنهان کردن موضوعی، اول: صرف تصریح عاقد در سند نکاحیه به دوشیزه بودن زوجه دلیلی بر فریب در ازدواج نمی باشد چرا که حیا و شرافت زوجین در مراسم اجرای صیغه نکاح این امر را نمی پذیرد

 

که زوجه ای را فاقد سابقه ازدواج است بانو اطلاق نمایند، در واقع قید دوشیزه بودن صفت زوجه ای می باشد که فاقد سابقه ازدواج است نه اینکه وی باکره می باشد، دوم: با توجه به اینکه وضعیت زندگی اجتماعی امروزه پیشرفته تر از گذشته و به سمت و سوی دیگر سوق پیدا نموده و زوجین قبل از ازدواج نیز شناختی کاملتر از گذشته از هم داشته و سپس اقدام به انعقاد عقد نکاح می نمایند، سوم: از آنجاییکه امروزه فضای مجازی نیز مهر صحه ای بر شناخت طرفین از همدیگر می نماید، چهارم: شیوه ی آشنایی زوجین نیز از طریق ارتباطات در فضای مجازی بوده است،  پنجم: باکره نبودن زوجه، برای زوجی که آنقدر هم است

تبلیغات متنی:       وکیل           وکیل خانواده            طلاق توافقی             مشاوره حقوقی خانواده

که پس از اطلاع از عدم آن، به دستگاه قضایی متوصل شود، قطعا قبل از انعقاد عقد نکاح اقدام لازم پزشکی جهت اخذ گواهی مبنی بر داشتن  بکارت انجام می داد تا وی به آرامش روانی می رسید، ششم: زوجه نیز علت باکره نبودن خود، قربانی قرار گرفتن زنان به عنف که متهم آن فعلا با قرار تامینی بازداشت موقت ساکن زندان قزلحصار می باشد، اعلام می دارد و این دفاع را می نماید که زوج در جلسات رسیدگی دادگاه کیفری به همراه زوجه که شاکی پرونده فوق بوده حداقل در راهروی آن محکمه حاضر که دو نفر به شرح پرونده نیز با ادای شهادت این موضوع را تایید می نمایند، هفتم: نکته ای که مفید علم می باشد آنست که در زمانی که زوجین در دوران نکاح موقت ( محرمیت)  به سر می برده اند روزی پدر و مادر زوجه در سفر بوده و زوجه نیز به اصرار مادر زوج آن شب را در منزل پدری زوج گذارنده که زوجین بصورت جدا به سر برده اند و صبح روز جمعه به بهانه سرو صبحانه کله پاچه از منزل پدری زوج خارج و به منزل پدری زوجه رفته که متهمه دفاع می نماید تمکین خاص نموده و پس از خروج از منزل به علت پاک شدن آرایش زوجه و نداشتن لوازم مورد نیاز جهت کتمان موضوع از مادر زوج اقدام نامتعارف در صبح جمعه به خرید یک مورد لوازم آرایشی ناچیز که شاکی نیز خرید فوق را قبول دارد

و مادر شاکی خروج آن ها را از منزل قبول و اظهار دارد پس از خروج نامتعارف و طولانی بودن زمان سرو صبحانه مکررا تماس گرفته که هیچکدام از آنها جوابگوی وی نبوده اند، هشتم: زمانی که زوجین در دوران نکاح موقت ( محرمیت) به سر می برده اند، زوجه به همراه خانواده زوج به شهرهای شمالی کشور مسافرت رفته است که یک شب ساعت یک به بهانه رفتن به ساحل به منزل پسرخاله شاکی رفته و فاطمه......... که همسر پسرخاله شاکی می باشد طی نیابتی مبنی بر اخذ اظهارات وی این موضوع را تایید و اظهار دارد که شاکی و مشتکی عنه فوق، آن شب در منزل وی در یک اتاق و یک بستر به سر برده اند

نهم: متن ارائه شده از صحبت های طرفین در فضای مجازی از سوی متهمه نیز حکایت از تمکین خاص و کیفیت آن دارد. دهم: با توجه به سابقه ازدواج قبلی شاکی نیز انتظار بررسی این موضوع از وی می رود لذا با عنایت به جمیع اوراق پرونده و دفاعیات متهمه در تفهیم اتهام و صورتجلسه ی مواجه ی حضوری طرفین و وکلای آنان و ابوین آنان و سایر مطلعین به لحاظ اینکه شاکی با توجه به استدلالات فوق علم و اطلاع از عدم بکارت زوجه داشته و با این علم که وی دوشیزه نمی باشد ازدواج نموده، در واقع فریبی صورت نگرفته است لذا با تکیه بر اصل برایت و اعمال قاعده درأ به لحاظ عدم احراز بزه فوق و عدم تطابق موضوع فوق با ارکان آن به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 قرار منع تعقیب متهمه صادر و اعلام میگردد، قرار صادره به استناد ماده 270 قانون فوق ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم کیفری 2 کرج می باشد.

دفتر پرونده در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیر الذکر به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت قرار صادره ابلاغ و پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد