نمونه رای دادگاه عمومی فریب در ازدواج در تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222مورخ 5/12/91اصداری 1032دادگاه عمومی (جزایی) تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18ماه حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدید نظرخوانده و وکیل وی در طی مراحل دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد، زیرا صرف درج شغلی خاص رد عقدنامه ولو به دروغ ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد.

تبلیغات متنی:    وکیل خانواده         وکیل طلاق           طلاق توافقی       مشاوره حقوقی

بلکه باید ثابت شود حسب مفاد ماده 647قانون مجازات اسلامی عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در مانحن فیه دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق ، صحت و سقم آن قابل احراز است لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدید نظر خواسته مستندا به اصل 37قانون اساسی و بند 1شق ب ماده 257قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد.

 

برچسب ها: فریب در ازدواج

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد