نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد