نمونه رای دادگاه حقوقی حق فسخ قرارداد،تقاضای تخلیه عین مستاجره،مطالبه خسارات برای بانک در تهران

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد