نمونه رای دادگاه تجدید نظر مطالبه سفته و خسارت تاخیر در تادیه در کردستان

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد