مطالبه سهم الارث پدری

3

ملکی از پدر بزرگم بدون تقسیم باقی مانده است و الان بعد از گذشت چند سال عموهایم نسبت به آن ملک ادعای مالکیت دارند و می گویند که پدر بزرگم آن را به آنان بخشیده است. چگونه می توانیم حق پدرم را در این مورد مطالبه کنیم؟ 

3

3 نظرات

علی عزیزی می گوید:
جمعه 28 دی 1397

سلام. پدرم مدت دو ماه است فوت کرده ودارای دو همسر بود از همسر اول 4 فرزند یک پسر وسه دختر که دختر بزرگش یکسال زودتر پدرم فوت کرد واز زن دوم یک پسرودودختر داشت.سوالی که پیش میاید اینست.1=پدرم اموال زیادی داشت که همه رابه فرزندان زن دوم داده است خانه و35000 متر زمین وماشین الات کشاورزی مااز نظر حقوقی چه اقدامی میتوانیم بکنیم.2=....پدرم زمینی خریده بودبرای بچه های زن دوم سند دست نویس شورایی داده است ایا از نظر حقوقی معتبر است.

پاسخ
علی عزیزی می گوید:
جمعه 28 دی 1397

سلام. پدرم مدت دو ماه است فوت کرده ودارای دو همسر بود از همسر اول 4 فرزند یک پسر وسه دختر که دختر بزرگش یکسال زودتر پدرم فوت کرد واز زن دوم یک پسرودودختر داشت.سوالی که پیش میاید اینست.1=پدرم اموال زیادی داشت که همه رابه فرزندان زن دوم داده است خانه و35000 متر زمین وماشین الات کشاورزی مااز نظر حقوقی چه اقدامی میتوانیم بکنیم.2=....پدرم زمینی خریده بودبرای بچه های زن دوم سند دست نویس شورایی داده است ایا از نظر حقوقی معتبر است.

پاسخ
علی عزیزی می گوید:
جمعه 28 دی 1397

سلام. پدرم مدت دو ماه است فوت کرده ودارای دو همسر بود از همسر اول 4 فرزند یک پسر وسه دختر که دختر بزرگش یکسال زودتر پدرم فوت کرد واز زن دوم یک پسرودودختر داشت.سوالی که پیش میاید اینست.1=پدرم اموال زیادی داشت که همه رابه فرزندان زن دوم داده است خانه و35000 متر زمین وماشین الات کشاورزی مااز نظر حقوقی چه اقدامی میتوانیم بکنیم.2=....پدرم زمینی خریده بودبرای بچه های زن دوم سند دست نویس شورایی داده است ایا از نظر حقوقی معتبر است.

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد