مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

قبل از اقامه دعوا یا انتخاب وکیل بهتر است افراد به شخص مشاوره حقوقی مراجعه کرده تا نسبت به چگونگی اقامه دعوا، مرجع صالح به رسیدگی، مدارک و اسناد لازم و همچنین هزینه دادرسی مطلع شوند.

یکی از موارد دیگری که مشاور حقوقی می تواند برای انجام آن به افراد کمک کند انتخاب وکیل است. انتخاب وکیل متخصص برای پیروزی در دعاوی بسیار مهم است.

مشاوره حقوقی حضوری

به شما این امکان را میدهد که علاوه بر صرفه جویی در وقت و آگاهی نسبت به رویه قضایی در مورد پرونده خود، از میزان اعتبار اسناد و دلایل استنادی خود مطلع شده و در صورت لزوم آن ها را به گونه دیگری تغییر دهید تا زودتر به نتیجه مطلوب خود برسید.

مشاوره حقوقی تلفنی

از آن جهت است که شما می توانید در هر جای کشور و در هر زمانی با برقراری یک تماس تلفنی اطلاعات لازم در مورد مسئله حقوقی خود را کسب و بهترین راه برای حل آن را انتخاب کنید.

 

استفاده از حق شفعه

استفاده از حق شفعه

شنبه 24 شهریور 1397 0
فروش سهم مشاع

فروش سهم مشاع

شنبه 24 شهریور 1397 0
فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

شنبه 24 شهریور 1397 0
محروم کردن از ارث

محروم کردن از ارث

شنبه 24 شهریور 1397 0
مطالبه سهم الارث پدری

مطالبه سهم الارث پدری

شنبه 24 شهریور 1397 3
مطالبه اموال وصیت شده

مطالبه اموال وصیت شده

شنبه 24 شهریور 1397 0
وصول چک شخص فوت شده

وصول چک شخص فوت شده

شنبه 24 شهریور 1397 0
پس گرفتن سرمایه از شرکت

پس گرفتن سرمایه از شرکت

شنبه 24 شهریور 1397 0
سرمایه گذاری اینترنتی

سرمایه گذاری اینترنتی

شنبه 24 شهریور 1397 0