قرارداد محرمانگی - پیمان نامه عدم افشا

قرارداد محرمانگی-پیمان نامه عدم افشا

قراردادی که بین وکیل و مخترع  منعقد می شود و طبق آن وکیل تعهد می کند اسناد، مدارک، نقشه ها یا فرمول های مخترع را نزد غیر فاش نکند، به آن قرارداد محرمانه یا پیمان نامه عدم افشا گویند.

پیمان نامه عدم افشا یا محرمانگی Non-Disclosure Agreement  (NDA) در واقع یک توافقنامه بین حداقل دو نفر است که طبق آن تعهد می کنند اطلاعات محرمانه بین خود را پخش نکنند و از آن اطلاعات فقط برای رسیدن به هدف مشترک استفاده بنمایند.

در قراردادهای تجاری زمانی که موضوع قرارداد مهم باشد یک پیش قرارداد محرمانگی تنظیم می شود تا پیمانکار که مسئول انجام تجارت است ارزیابی های اولیه را انجام دهد.

در برخی موارد هم اینگونه قراردادها یک جانبه هستند به عبارت دیگر یک نفر از طرفین قرارداد، تعهد به عدم افشا اطلاعات طرف دیگر قرارداد می کند مثال قرارداد بین وکیل و مخترع.

 

آیا پیمان نامه عدم افشا در تمامی قراردادها باید لحاظ شود؟

این ماده در قراردادها برای حفظ اطلاعات حاصله در جریان مذاکرات قراردادی، حفظ مستندات فنی و غیر فنی که بین طرفین رد و بدل می شود، حتی حفظ متن قرارداد و نیز حفظ مستندات حاصله در جریان اجرای تعهدات در قرارداد گنجانده می شود.

مثلا وقتی یک نفر برای انجام برنامه نویسی جهت اتوماسیون اداری در یک شرکت استخدام می شود این بند در قرارداد او گنجانده می شود تا متعهد به حفظ اطلاعات شرکت شود.

 

قرارداد محرمانگی

 

انواع اطلاعات محرمانه

  • اطلاعاتی که ماهیت آنها دارای جنبه محرمانگی است. جنبه محرمانگی اطلاعات را می توان از یکسری مواد قانونی تشخیص داد. برای مثال ماده یک جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی آورده است که هرکس به شکلی غیر قانونی به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفظ شده اند دسترسی پیدا کند به حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
  • اطلاعاتی که برای مورد حمایت قانونی قرار گرفتن نیاز به تعریف داشته باشند. مثل ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روشها، تکنیک ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثالهم است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس همه مردم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

 

مشاغلی که باید در آنها رازداری رعایت شود

در حال حاضر ممکن است قراردادهای محرمانگی در قراردادهای کار، شراکت، مشارکت در ساخت پروژه تجاری یا حتی قراردادهایی که در آن وجوه زیاد یا فرمول های ویژه ای رد و بدل می شوند، مورد استفاده قرارگیرد.

نهادهایی که طبق قانون باید راز دار باشند:

  • کاگزاران بورس و اوراق بهادار: آنها باید اسرار دستور دهندگان را حفظ کنند.
  • مرکز آمار کشور: باید اطلاعات فردی افراد را حفظ کند.
  • مطبوعات: خبرنگاران گاها در جلسات غیر علنی مثل جلسات غیر علنی مجلس یا دادگاه حضور دارند اما نباید اطلاعات این جلسات را منتشر کنند وگرنه طبق قانون مجازات می شوند.
  • مخترعان

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد