قراردادهای عمومی

قرارداد عمومی

قرارداد عمومی در واقع قراردادی است که برای انجام خدمات عمومی با یک اداره عمومی یا دولتی بسته می شود.

 

نمونه قراردادهای عمومی

 

قرارداد تقسیم ارث

وقتی شخصی فوت می کند اموالی را از خود برای وراث به جای می گذارد. گاهی ورثه برای تعیین میزان ارث  و تقسیم آن به دادگاه رجوع و گواهی انحصار وراثت می گیرند. گاهی هم خود ورثه طبق قانون و با توافق، اقدام به تقسیم ارث می کنند.

برای جلوگیری از اختلافات آینده بهتر است وراث برای تقسیم ارث به صورت توافقی قرارداد تقسیم ارث منعقد کنند.

 

حق ارتفاق (حق دسترسی)

حق ارتفاق، زمانی به وجود می آید که دو ملک در کنار هم باشند و برای یکی از آنها در ملک دیگری حقی وجود داشته باشد مثل حق عبور، حق مجرا، حق ناودان.

این حق قائم به ملک است نه مالک آن، یعنی اگر ملکی حق ارتفاقی در ملک دیگری داشته باشد هر شخصی مالک آن ملک شود می تواند از آن حق سود ببرد.

حق ارتفاق جدای از ملک قابل انتقال نیس یعنی هیچ مالکی نمی تواند حق ارتفاق ملک خود را به دیگری منتقل کند.

حق ارتفاق یک حق دائمی است اما در مواردی ممکن است مالک این حق را به طور موقت برای همسایه ایجاد کند.

اگر ملکی که دارای حق ارتفاق است به صورت مشاع بین چند نفر مشترک باشد و این ملک را بین خود تقسیم کنند حق ارتفاق آن تقسیم نمی شود بلکه همه مالکین می توانند از این حق بهره مند شوند.


 

قرارداد داوری

طبق قانون طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داور تحویل دهند. پس بهتر است در قبال تسلیم اسناد و مدارک خود به داور از او رسید بگیرید.

ممکن است افراد ضمن قرارداد منعقده بین خود شرط کنند که در صورت بروز اختلاف، آن را با مراجعه به داوری حل کنند به این شرط، شرط داوری گویند. ضمن این شرط باید موضوعات مجاز برای رسیدگی داور، تعداد داوران وهمچنین نام اشخاصی که به عنوان داور انتخاب کرده اند را مشخص کنند.


 

قرارداد عمومی

 

پیمان نامه عدم افشا

پیمان نامه عدم افشا، قراردادی است که در آن دو طرف توافق می کنند اطلاعات خود را در زمینه خاصی و برای رسیدن به اهداف خاصی به اشتراک بگذارند و همه این موارد را از افراد دیگر مخفی کنند.

 

قرارداد کار

ویژگی های قرارداد کار

  • مورد قرارداد باید مشروع باشد.
  • موضوع قرارداد باید معین باشد.
  • طرفین قرارداد برای انجام کار یا تصرف در اموال خود ممنوعیت نداشته باشند.

در قرارداد کار علاوه برمشخصات طرفین باید مواردی مثل نوع کار یا وظیفه که کارگر باید انجام دهد، حقوق او، ساعت و محل انجام کار، تعطیلات و مرخصی ها، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد در صورتی که قرارداد موقت باشد، مشخص شود.

از هر قرارداد کار باید 4 نسخه تهیه شود یکی از نسخ نزد کارگر و دیگری نزد کارفرما نگه داشته می شود دو نسخه دیگر را هم یکی را به اداره کار و دیگری را به شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر می فرستند.

 

قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت، همانطور که از نام آن مشخص است یک قرارداد موقت است که در طول مدت آن برای کارفرما حق فسخ قرارداد وجود ندارد.

اگر کارگری در انجام وظایف خود کوتاهی کند به طوری که در روند کاری کارگاه خللی ایجاد شود، کارفرما می تواند با اثبات این موضوع در شورای اسلامی کار و جلب نظر مثبت شورا، قرارداد را قبل از پایان مدت آن فسخ کند.

تکرار و تمدید قرارداد کار موقت باعث تبدیل آن به قرارداد دائم نمی شود ولی چنانچه کارفرمایی تمایل به تبدیل قرارداد کار دائمی به موقت داشته باشد و کارگر ناراضی باشد می تواند با مراجعه به هیئت حل اختلاف وزارت کار علیه کارفرما خود به این علت شکایت کند.

 

قرارداد کار دائم

اگر در قرارداد کارهایی که جنبه دائمی دارند مدت ذکر نشود این قراردادها قرارداد کار دائم محسوب شده که تاریخ شروع دارند ولی تاریخ انقضا ندارند. البته قانون به کارفرما این امکان را داده است که برای مدت 3 ماه قرارداد کار آزمایشی منعقد کند و پس از 3 ماه در صورت رضایت از کارگر قرارداد کار دائم تنظیم کند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد