تعریف عقد رهن و موارد فک رهن در قانون مدنی

عقد رهن چیست؟

عقد رهن، عقدی است که بین بدهکار و طلبکار منعقد می شود. به عبارت دیگر ضمن عقد رهن مالی به عنوان وثیقه طلب طلبکار مشخص می شود تا طلبکار اطمینان حاصل کند که اگر طلبش پرداخت نشد از محل فروش مال مورد رهن طلبش جبران می شود. مثل زمانی که شخصی پولی از دیگری قرض می کند و خانه اش را وثیقه طلب او قرار می دهد اگر بدهکار دین خود را سر وعده پرداخت نکند طلبکار خانه او را فروخته و طلبش را وصول می کند.


 

عقد رهن و فک رهن

  

عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟

 


 

عقد رهن چیست و فک رهن به چه معناست؟

 

 

عقد رهن چیست و فک رهن به چه معناست؟

 

فک رهن

دین به صورت کامل پرداخت شود.

مال مرهونه تلف شود.

عقد رهن به وسیله یکی از دو طرف فسخ شود.

 

مدارک و دلایل لازم جهت اقامه و اثبات دعوا الزام به فک رهن

کپی سند رهن

کپی سند پرداخت دین

کپی قرارداد

شهادت شهود

سوگند خوردن

استعلام گیری

نظر کارشناس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

یکشنبه 01 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد