طلاق

طلاق چیست؟

کلمه طلاق در فرهنگ لغت به معنی رها شدن از قید ازدواج و در اصطلاح حقوقی به معنی جدا شدن زن و شوهر از هم و از هم پاشیدگی نهاد خانواده است.

 

انواع طلاق

طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از اسم آن مشخص است طلاقی است که در آن زن و شوهر هر دو تمایل به طلاق دارند و در تمام موارد مالی و غیر مالی زندگی مشترک باهم توافق میکنند. مواردی از قبیل حضانت فرزند، مهریه، نفقه و...

توضیحات بیشتر طلاق توافقی

طلاق از طرف زوج (مرد)

مرد هر زمان که اراده کند می تواند با پرداخت تمام و کمال حقوق زن او را طلاق دهد.

توضیحات بیشتر طلاق از طرف مرد (مرد)


 

طلاق از طرف زوجه (زن)

زمانی که زن از شوهر کراهت داشته باشد می تواند با وجود شرایط مذکور در قانون تقاضای طلاق کند.

توضیحات بیشتر طلاق از طرف زوجه (زن)

طلاق رُجعی

به طلاقی که شوهر در زمان عده آن، حق رجوع دارد طلاق رجعی، و به زوجه آن، مطلقه رجعیه گویند.

طلاق بائِن

طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود و شوهر در مدت عده حق رجوع به زن را ندارد.

 

طلاق

 

مواردی که زن می تواند دادخواست طلاق دهد

  • در صورتی که شوهر نفقه را نپردازد و نتوان او را مجبور به پرداخت نفقه کرد.
  • در صورتی که ادامه زندگی مشترک باعث عسر و حرج زن باشد. یعنی شرایط طوری باشد که زن دچار سختی تنگنا شده باشد.
  • در موردی که شوهر 4 سال تمام غایب مفقود الاثر است و برای او حکم موت فرضی نیز صادر شده است.
  • اگر ضمن عقد نکاح شرطی شده باشد که به آن عمل نشود.


 

اجرای صیغه طلاق

  • برای اجرا صیغه طلاق باید دو مرد عادل حضور داشته باشند.
  • طلاق دهنده باید علاوه بر قصد طلاق عاقل، بالغ و با اختیار باشد.
  • طلاق مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت بعد از انقضا مدت عقد یا بذل مدت از طرف شوهر، زوجین از یکدیگر جدا می شوند. 

نمونه رای دادگاه خانواده طلاق به درخواست زوجه در کردستان

نمونه رای دادگاه خانواده طلاق به درخواست زوجه در کردستان

جمعه 30 تیر 1396 0
نمونه رای طلاق توافقی در کرمان

نمونه رای طلاق توافقی در کرمان

چهارشنبه 31 خرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زوجیت در تبریز

نمونه رای دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زوجیت در تبریز

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه خانواده طلاق توافقی در تهران

نمونه رای دادگاه خانواده طلاق توافقی در تهران

سه شنبه 17 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه خانواده امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در مازندران

نمونه رای دادگاه خانواده امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در مازندران

شنبه 07 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه خانواده حضانت اطفال در تهران

نمونه رای دادگاه خانواده حضانت اطفال در تهران

شنبه 07 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه خانواده تحقق وکالت در طلاق در صورت فرزند دار نشدن زوج ظرف 5 سال از تاریخ عقد در آذربایجان شرقی

نمونه رای دادگاه خانواده تحقق وکالت در طلاق در صورت فرزند دار نشدن زوج ظرف 5 سال از تاریخ عقد در آذربایجان شرقی

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه خانواده تجویز ازدواج مجدد در قروه

نمونه رای دادگاه خانواده تجویز ازدواج مجدد در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد