طلاق توافقی

دانستنی های طلاق توافقی

طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زوجین هر دو به علت اکراه نسبت به یکدیگر و مشکلاتی که دارند تصمیم به طلاق می گیرند.

برای اینکار زوجین باید دادخواست طلاق توافقی را به دفتر خدمات قضایی ارائه کنند، دادگاه صالح به رسیدگی در این مورد بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می شود.

پس از مشخص شدن دادگاه، به زوجین پیامکی ارسال می شود که تاریخ و ساعت جلسه رسیدگی را به اطلاع آنها می رسد. زوجین باید در تاریخ و ساعت مشخص شده در دادگاه حاضر شوند.

قاضی در اولین جلسه رسیدگی طرفین را به داوری و مراکز مشاوره ای ارجاع می دهد.

 

طلاق توافقی

 

داوری 

هر یک از زوجین باید یک نفر از آشنایان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کند. اگر زوجین نخواهند یا نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند، خود دادگاه راسا اقدام به انتخاب داور می کند.

مدارک طلاق توافقی

 

ویژگی داوران طلاق توافقی

داوران باید حداقل 40 سال سن داشته، متاهل، امین، مسلمان و دارای حسن شهرت باشند.

وظیفه داوران و مشاوران ایجاد صلح و سازش بین زوجین و رفع اختلاف آنان است اما اگر موفق به ایجاد صلح و سازش نشوند، داور گزارش جلسه و مشاور نظر کارشناسی خود در مورد زوجین را باید به صورت کتبی به دادگاه اعلام کنند.

دادگاه پس از اخذ نظر مشاور و داور اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند.

رای دادگاه در این خصوص قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی است لذا زوجین باید تا پایان مهلت تجدید نظر و فرجام صبر کنند اما می توانند با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود باعث قطعیت رای شوند.

در صورت قطعی شدن رای دادگاه دفتر دادگاه حکم دادگاه را در 3 نسخه صادر و به هریک از طرفین یک نسخه داده و نسخه دیگر را بایگانی می کند.

 

طلاق توافقی مراحل

 

مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق

اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است و طرفین از زمان صدور گواهی عدم امکان سازش فقط 3 ماه فرصت دارند تا با رجوع به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کنند.

اگر طرفین از انجام طلاق پشیمان شوند می توانند با توافق زندگی مشترک را ادامه دهند، اما پشیمانی یکی از طرفین اعتباری ندارد.

همراه با گواهی عدم امکان سازش، زن در صورتی که باکره باشد باید گواهی سلامت بکارت و در صورتی که باکره نباشد گواهی عدم بارداری بگیرد.

اگر شوهر برای اجرا صیغه طلاق به دفتر ثبت ازدواج و طلاق رجوع کند ولی زن ظرف یک هفته به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکند، سردفتر به طرفین اخطار می دهد تا برای اجرا صیغه طلاق حاضر شوند. اگر باز هم زوجه حاضر نشود صیغه طلاق اجرا شده و پس از ثبت به زوجه اطلاع داده می شود.

در صورتی که زوجه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق رجوع کند ولی زوج از حضور در دفتر ثبت طلاق امتناع کند، اگر زوجه طبق رای دادگاه یا سند رسمی وکالت در طلاق داشته باشد، صیغه طلاق بدون حضور مرد جاری می شود.

مقاله مرتبط:  زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق
مقاله مرتبط:  نمونه رای دادگاه خانواده طلاق توافقی در تهران

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

برای طلاق توافقی باید به دادگاه مراجعه کنم و یا در دفتر خانه هم قابل انجام می باشد و چه نوع دادگاهی باید مراجعه کنم؟

برای طلاق توافقی باید در صورت امکان به همراه وکیل به مجتمع قضایی مراجعه کنید و مراحل آن را در طلاق توافقی مطالعه کنید.

من و همسرم طلاق توافقی انجام داده ایم، در چه مرحله ای همسرم مهریه را خواهد بخشید؟

زوجه در توافق نامه ای که میان زن و شوهر انجام می شود مهریه خود را بذل می کند ولی می توان اقرار زوجه در مورد بذل مهریه را در دفتر خانه اسناد رسمی نیز ثبت کرد.

همسر بنده در حال پرداخت اقساط مهریه به من می باشد آیا من می توانم حقوق ایشان را به خواسته نفقه به دادگاه معرفی کنم؟

در صورتی که زوج نفقه را پرداخت نکرده باشد زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد و حقوق وی را توقیف کند.

برای طلاق در دوران نامزدی باید چه کاری انجام دهم؟ نیاز هست که به پزشک قانونی مراجعه کنم؟

فرد برای اثبات این که باکره می باشد باید گواهی سلامت بگیرد و در صورت که باکره نمی باشد باید گواهی عدم بارداری را از پزشک قانونی دریافت کند.

من می توانم اموالم را که در دست زنم می باشد بعد از طلاق توافقی از وی بگیرم؟

چون اموال در حکم هبه بوده است و چون هبه عقد جایز می باشد می توانید درخواست استرداد بدهید و باز ستانید.

من چطور می توانم حضانت دختر 5 ساله خود را بعد از طلاق داشته باشم، اگر حضانت فرزند خود را بگیرم میتوانم امکان مدیریت اموال، مستغلات و موارد بانکی فرزندم را دارم؟

حضانت فرزند پسر و دختر تا 7 سالگی بر عهده مادر می باشد.

حضانت پسر از 7 سالگی تا 15 سالگی و دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی بر عهده پدر است.
دختر بعد از 9 سالگی و پسر بعد از 15 سالگی می تواند در مورد این که با پدر یا مادر زندگی کنند تصمیم بگیرد.
حضانت فرزندان دلیلی بر امکان مدیریت اموال، مستغلات یا موارد بانکی فرزند نمی باشد و بر عهده سرپرست فرزند که پدر یا جد پدری است می باشد.

یک خانه به نام پدر بنده می باشد و ایشان قصد دارد که ملک را به نام من بزند و نگران این هستم که خانمم مهریه اش را به اجرا بگذارد و خانه را از من بگیرد، چطور می توانم مالک خانه باشم؟

می توانید با یک بیع نامه یا قولنامه ملک را از پدرتان خریداری کنید و همسرتان نباید از آن مطلع شوند.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی