طلاق از طرف مرد

دانستنی های طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد (زوج)

مرد می تواند هر زمان که خواست با رعایت شرایط قانونی، شرایطی از قبیل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف اموال (شرط نصف کردن اموال مرد با زن) درخواست طلاق دهد.

طلاقی که از طرف مرد واقع می شود طلاق رُجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

 

طلاق از طرف مرد

 

طلاقی که از طرف مرد مطرح می شود 3 مرحله دارد. مرحله اول رسیدگی به طلاق در دادگاه خانواده (دادگاه بدوی) است. دادگاه خانواده تمام زوجینی که درخواست طلاق داده اند را به داوری برای ایجاد صلح و سازش ارجاع می دهد. داوران باید پس از رسیدگی به موضوع نظر خود را به صورت گزارش به دادگاه اطلاع دهند. در نهایت دادگاه اقدام به صدور رای می کند. رایی که در مورد درخواست طلاق از طرف مرد صادر میشود گواهی عدم امکان سازش است که از زمان صدور، مرد 3 ماه فرصت دارد با ارائه آن به دفتر ازدواج و طلاق همسرخود را طلاق دهد.

رای دادگاه بدوی به ضرر هریک از طرفین باشد او از زمان صدور رای 20 روز مهلت تجدید نظر خواهی دارد. در صورتی که متضرر از رای درخواست تجدید نظر خواهی کند پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود. دادگاه تجدید نظر اکثرا بدون حضور طرفین پرونده را بررسی و اقدام به صدور رای می کند. باز هم برای مرحله سوم متضرر از رای دادگاه تجدید نظر 20 روز از زمان صدور رای برای فرجام خواهی مهلت دارد. اگر درخواست فرجام خواهی کند، پرونده برای بار سوم اینبار توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود اگر دیوان رای دادگاه تجدید نظر را تایید کند که هیچ ولی اگر تایید نکند پرونده دوباره به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد برمیگردد و این پروسه ادامه دارد.

پرونده طلاق اصولا پرونده طولانی است و صبر زیادی را می طلبد مگر اینکه زوجین اقدام به طلاق توافقی کنند یا زن در دادگاه حاضر نشود که طلاق غیابی باشد.

 

مهریه در طلاق از طرف مرد

در زمان عقد نکاح، مرد مالی را به همسرش هدیه می کند که به آن مهریه گویند.

مردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید مهریه او را پرداخت کند حال اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار بدهد. اگر دادگاه اعسار او را بپذیرد پرداخت مهریه برای او قسط بندی می شود.

ولی اگر نوع مهریه زن عندالاستطاعه باشد حتی در صورت طلاق از طرف مرد، زن برای گرفتن مهریه اش باید استطاعت مالی مرد را اثبات کند.

مقاله مرتبط:  جزئیات قانون جدید مهریه و مراحل پرداخت آن

 

نفقه در طلاق از طرف مرد

نفقه به معنی تامین نیازهای متعارف و متناسب زندگی است بنابراین فراهم نمودن مسکن و اثاث آن، خوراک، پوشاک، هزینه درمان و بهداشت و … از مصادیق نفقه است که در خصوص پرداخت آن به همسر، باید شأن زن رعایت شود.

در صورت طلاق مرد ملزم به پرداخت نفقه است و قاضی میزان نفقه را بر اساس شأن اجتماعی زن و میزان درآمد مرد تعیین می کند.

 

اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

اصل بر این است که زن به قصد تبرع و به صورت رایگان در خانه شوهر کاری را انجام نمی دهد بنابراین باید به دلیل انجام کارهای خانه به او اجرتی تعلق گیرد که به آن، اجرت المثل گویند.

در زمان طلاق مرد باید اجرت المثل زن را بپردازد و میزان اجرت المثل را دادگاه با توجه به سال های زندگی و وظایف زن در خانه مشخص می کند.

مقاله مرتبط:  قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

 

شرط تنصیف دارایی در طلاق از طرف مرد

یکی از شروط موجود در عقد نکاح، تنصیف اموال شوهر است یعنی در صورت طلاق تا نصف از اموال شوهر به زن تعلق میگیرد.

برای تعلق نصف اموال شوهر به زن:

  • طلاق باید از طرف مرد باشد.
  • طلاق به خاطر عدم انجام وظایف همسری و بد رفتاری زن نباشد.

در این صورت مرد موظف است تا نصفه اموالی را که در زمان ازدواج به دست آورده است به زن بدهد.

 

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

 

حضانت فرزند

در مورد حضانت، قانون ثابت است و طلاق چه از طرف مرد باشد چه از طرف زن تفاوتی ندارد به هرحال حضانت فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی به عهده مادر است و حضانت دختر از 7 تا 9 سال و پسر از 7 تا 15 سال به عهده پدر است بعد از سن 9 و 15 سالگی هر یک از دختر و پسر می توانند انتخاب کنند که با کدام والد زندگی کنند.

توضیحات بیشتر حضانت فرزندان

مقاله مرتبط:  زن ناشزه و عدم تمکین از شوهر، نحوه اثبات و طلاق

مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد

برای طلاق توافقی باید به دادگاه مراجعه کنم و یا در دفتر خانه هم قابل انجام می باشد و چه نوع دادگاهی باید مراجعه کنم؟

برای طلاق توافقی باید در صورت امکان به همراه وکیل به مجتمع قضایی مراجعه کنید و مراحل آن را در طلاق توافقی مطالعه کنید.

من و همسرم طلاق توافقی انجام داده ایم، در چه مرحله ای همسرم مهریه را خواهد بخشید؟

زوجه در توافق نامه ای که میان زن و شوهر انجام می شود مهریه خود را بذل می کند ولی می توان اقرار زوجه در مورد بذل مهریه را در دفتر خانه اسناد رسمی نیز ثبت کرد.

برای طلاق در دوران نامزدی باید چه کاری انجام دهم؟ نیاز هست که به پزشک قانونی مراجعه کنم؟

فرد برای اثبات این که باکره می باشد باید گواهی سلامت بگیرد و در صورت که باکره نمی باشد باید گواهی عدم بارداری را از پزشک قانونی دریافت کند.

من چطور می توانم حضانت دختر 5 ساله خود را بعد از طلاق داشته باشم، اگر حضانت فرزند خود را بگیرم میتوانم امکان مدیریت اموال، مستغلات و موارد بانکی فرزندم را دارم؟

حضانت فرزند پسر و دختر تا 7 سالگی بر عهده مادر می باشد.

حضانت پسر از 7 سالگی تا 15 سالگی و دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی بر عهده پدر است.
دختر بعد از 9 سالگی و پسر بعد از 15 سالگی می تواند در مورد این که با پدر یا مادر زندگی کنند تصمیم بگیرد.
حضانت فرزندان دلیلی بر امکان مدیریت اموال، مستغلات یا موارد بانکی فرزند نمی باشد و بر عهده سرپرست فرزند که پدر یا جد پدری است می باشد.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

نمونه رای طلاق از طرف مرد