سند انتقال اجرایی چیست + نمونه

سند انتقال اجرایی چیست؟

سند نوشته ای است که برای اقامه دعوا یا دفاع قابل استناد بوده و از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در امور مدنی محسوب می شود. سند در قانون مدنی دو نوع است یکی سند عادی که اشخاص آن را تنظیم می کنند و یکی سند رسمی که مامور دولت آن را تنظیم و ثبت می کند.

قانون گذار برای برخی از اسناد عادی، قدرت اجرایی در نظر گرفته است ازین رو این اسناد، در حکم سند لازم الاجرا محسوب می شوند. صاحبان این اسناد می توانند با مراجعه به دوائر اجرا اداره ثبت، صدور اجراییه برای این اسناد را درخواست و مفاد آن را اجرا کنند.

چنانچه این اسناد براساس حکم مراجع قضایی، اجرا ماده 34 قانون ثبت، مقررات مالیاتی یا تامین اجتماعی تنظیم شده باشند سند انتقال اجرایی یا انتقال نامه اجرایی نامیده می شوند.


 

سند انتقال چیست؟

سند انتقال، یک اصطلاح عام بوده و به اسنادی گفته می شود که ضمن آن ها مالی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود اعم از اینکه سند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد.

سند رسمی که برای اجرا حکم یا طبق دستور مقام صلاحیت دار در دفاتر اسناد به صورت رسمی تنظیم و ثبت می شود، سند انتقال اجرایی است. ماهیت حقوقی این سند می تواند بیع، اجاره، صلح، هبه و غیره باشد اما اثر آن در هر صورت انتقال است. 

سند انتقال اجرایی چیست + نمونه

 

انواع اسناد انتقال اجرایی

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای اسناد

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرا آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

 

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای اسناد

سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر رسمی ثبت ازدواج توسط مامور دولت تنظیم و ثبت می شود. مزیتی که این سند نسبت به سند عادی دارد این است که صاحب آن می تواند بدون مراجعه به دادگاه از این دفاتر اجراییه بگیرد و اجراییه را توسط ضابطین دادگستری در زمان مقرر به اجرا گذارد.

قانون گذار برای برخی از اسناد عادی مثل چک های بانکی، قراردادهای بانکی تنظیم شده در بانک، آرا برخی مراجع حل اختلاف اداری که دارای وثیقه نیستند را هم در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده است.

در اسنادی مثل سند ازدواج، رهن، قبوض اقساطی و اسناد عادی که در حکم سند لازم الاجرا هستند، وصول طلب در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، از طریق بازداشت و فروش اموال انجام می شود.

در اینگونه موارد ابتدا اجراییه صادر و به بدهکار ابلاغ می شود. از زمان ابلاغ او 10 روز فرصت دارد که یا بدهی را کامل پرداخت کند یا مالی را برای اجرا معرفی کند یا با اثبات عدم توانایی پرداخت بدهی برای پرداخت آن زمان بگیرد.

در این زمان 10 روزه متعهد له (طلبکار) می تواند درخواست کند که از اموال بدهکار به میزان طلب او بازداشت شود.

طلبکار باید ضمن درخواست خود مالی از اموال بدهکار را هم معرفی کند ممکن است این مال از اموال منقول مثل اتومبیل، سهم الشرکه، خط تلفن و امثالهم باشد اعم از این که این اموال نزد خود شخص یا نزد شخص ثالث باشد. ممکن هم است که مال غیر منقول نظیر خانه، زمین و غیره را معرفی کند. به هر صورت مال معرفی شده بازداشت و به مزایده گذاشته شده و به بالاترین قیمت فروخته می شود.


 

سند انتقال اجرایی چیست؟

 

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرا احکام دادگاه

قوانین در هر جامعه برای ایجاد آرامش، امنیت و جلوگیری از سو استفاده افراد وضع شده و  در دادگاه ها به اجرا گذاشته می شوند.

گاهی افراد اموال خود نظیر خانه یا زمین را با سند عادی فروخته و برای تنظیم سند رسمی آن اقدامی نمی کنند در این زمان خریدار با مراجعه به دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح می کند. دادگاه پس از بررسی شرایط و دلایل ابرازی خریدار حکم به تنظیم سند رسمی را صادر می کند. اگر با وجود حکم دادگاه باز هم فروشنده حاضر به تنظیم سند رسمی نشود، این بار دادگاه ماموری را برای امضا سند به جای فروشنده به دفتر اسناد می فرستد.

در مواردی شخص به موجب سندی به دیگری بدهکار می شود اما از پرداخت بدهی خود در موعد مقرر خودداری می کند. در این زمان است که طلبکار در دادگاه علیه بدهکار اقامه دعوا می کند پس از اثبات بدهی و صدور حکم و اجراییه علیه بدهکار، اگر او باز هم از پرداخت بدهی خودداری کند. طلبکار می تواند با معرفی مالی از اموال بدهکار به اجرا احکام دادگاه از طریق بازداشت و فروش این اموال بدهی خود را وصول کند.

گاهی اشخاص برای حسن انجام کار یا دریافت وام مالی را نزد کارفرما یا بانک به عنوان وثیقه قرار می دهند. اگر کار خود را به نحو احسن انجام ندهند یا وام خود را پرداخت نکنند، بانک برای وصول طلب خود، مال مورد وثیقه را تملک کرده و می فروشد. کارفرما نیز برای جبران خسارت خود از دادگاه یا اداره ثبت، درخواست صدور اجراییه کرده و حقوق خود را وصول می کند.


 

اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرا آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

آرا صادره از این مراجع توسط اجراییات دارایی و اجراییات تامین اجتماعی اجرا می شود. اگر این بخش ها به بدهکار ابلاغیه ای مبنی بر پرداخت بدهی ارسال کنند ولی بدهکار بدهی خود به این ادارات را پرداخت نکند. مسئول اجراییات اموال منقول یا غیر منقول وی را بازداشت و از طریق مزایده می فروشد.

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

یکشنبه 01 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد