روش پشت نویسی چک + نمونه

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی (ظهرنویسی) چک، نوشتن عبارت یا عباراتی در پشت چک است که به منظور انتقال، ضمانت یا وکالت انجام می شود.


 

انواع پشت نویسی

به منظور انتقال چک: دارنده چک، آن را به نام شخصی پشت نویسی کرده و از این طریق چک را به او منتقل می کند. اگر چک در زمان سررسید توسط صادرکننده پرداخت نشد، بانک به در خواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت چک را صادر می نماید.

به منظور ضمانت: معمولا پشت نویسی چک به معنی انتقال است، پس اگر شخصی بخواهد چک را به منظور ضمانت، پشت نویسی کند حتما باید این موضوع را درج کند. شخص ضامن ممکن است از صادر کننده ضمانت کند ممکن هم است از پشت نویس قبلی ضمانت کند به هرحال این موضوع هم باید مشخص باشد.

 

مسئولیت پشت نویسان

اگر پشت نویسی به منظور انتقال انجام شده باشد و مبلغ چک در زمان سررسید پرداخت نشود. تمامی پشت نویسان و صادر کننده چک در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند به شرطی که دارنده چک از تاریخ سر رسید چک ظرف 15 روز گواهی عدم پرداخت بگیرد. در غیر این صورت یعنی اگر دارنده چک بعد از گذشت 15 روز گواهی عدم پرداخت بگیرد، فقط می تواند به صادرکننده چک رجوع کند و حق رجوع به پشت نویسان را از دست می دهد.

منظور از مسئولیت تضامنی این است که همه پشت نویسان و صادر کننده مسئول پرداخت تمام مبلغ چک به دارنده هستند. به عبارت دیگر دارنده چک به هر یک از پشت نویسان که رجوع کند می تواند تمام طلب خود را بگیرد و هر پشت نویسی، که تمام طلب او را پرداخت کند می تواند به پشت نویسان قبل از خود رجوع کند.

اما اگر چک به منظور ضمانت پشت نویسی شده باشد ضامن همراه با کسی که ضمانتش را کرده است مسئول پرداخت چک می باشد و از جهت مراجعه به ضامن برای دارنده چک هیچ محدودیتی وجود ندارد.

دعوا کیفری علیه پشت نویسان و ضامنان چک قابل طرح نمی باشد و فقط علیه صادرکننده چک می توان دعوا کیفری اقامه کرد.


 

روش پشت نویسی چک + نمونه

 

آیا امضا به تنهایی کفایت می کند؟

یکی از سوالات شایع در مورد ظهرنویسی چک این است که برای انتقال چک امضا فرد کافی است یا باید نامش را هم بنویسد. پاسخی که باید به این پرسش داده شود این است که امضا شخص برای انتقال چک کافی بوده و نیازی به نوشتن نام فرد نیست.

 

انتقال چک بدون ظهر نویسی

تنها چک حامل را می توانید بدون پشت نویسی منتقل کنید در غیر این صورت برای انتقال چک حتما باید آن را پشت نویسی کنید و در غیر این صورت یعنی زمانی که چک را بدون پشت نویسی منتقل کنید انتقال شما به رسمیت شناخته نمی شود. 

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال چک تضمینی در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال چک تضمینی در تهران

یکشنبه 01 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه وجه چک و صدور چک بلا محل در تهران

نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه وجه چک و صدور چک بلا محل در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی چک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی چک در کرمانشاه

جمعه 23 تیر 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک در قرار داد ملکی در اصفهان

نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک در قرار داد ملکی در اصفهان

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل در کرمانشاه

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای شورای حل اختلاف مطالبه وجه چک در اراک

نمونه رای شورای حل اختلاف مطالبه وجه چک در اراک

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه تجدید نظر مطالبه سفته و خسارت تاخیر در تادیه در کردستان

نمونه رای دادگاه تجدید نظر مطالبه سفته و خسارت تاخیر در تادیه در کردستان

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی چک صادره عهده موسسه مالی اعتباری در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی چک صادره عهده موسسه مالی اعتباری در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد