دستور تخلیه

دانستنی های دستور تخلیه

نحوه گرفتن دستور تخلیه

اجاره یک قرار داد موقت است که ذکر مدت در آن از شرایط اساسی به شمار می رود و عدم ذکر مدت باعث از بین رفتن اعتبار این عقد می گردد.

اگر پس از پایان قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ی ملک مورد نظر خودداری کند صاحب خانه این حق را دارد که برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع کند.

یکی دیگر از مواردی که صاحب خانه باید برای گرفتن دستور تخلیه به دادگاه رجوع کند زمانی است که طرف دعوا (مستاجر) یکی از سازمان ها یا نهادهای دولتی باشد.

مقاله مرتبط:  روابط موجر و مستاجر، مالک چه حقوقی دارد؛ مستاجر چه حقوقی

 

شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه

1. پایان یافتن مدت اجاره

2. عدم پرداخت اجاره بها بیش از 3 ماه

3. تخلف از شرط انتقال به غیر مال مورد اجاره

4. استفاده از مال مورد اجاره در موارد غیر مشروع

 

 

  • اگر قرارداد اجاره رسمی باشد برای گرفتن دستور تخلیه باید به اداره ی ثبت اسناد رجوع شود و پس از پر کردن فرم اجراییه باید در دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن منعقد شده است درخواست صدور اجراییه شود.

 

دستور تخلیه

اجرای دستور تخلیه

دستور تخلیه صادر شده از شورا یا دادگاه پس از صدور ظرف 24 ساعت به مستاجر برای اجرا ابلاغ می شود و او از زمان ابلاغ 3 روز برای تخلیه ملک فرصت دارد.

این دستور درحالی اجرا می شود که موجر مبلغ ودیعه (پول پیش) را به مستاجر پرداخت کرده باشد.

 

مستاجر حق هیچگونه اعتراض به دستور تخلیه را ندارد.

 

اما دستور تخلیه صادر شده از اداره ی ثبت اسناد و املاک پس از صدور ظرف 48 ساعت به مستاجر ابلاغ می شود و مستاجر 3 روز از تاریخ ابلاغ برای تخلیه ملک فرصت دارد.

موجر باید مبلغ ودیعه (پول پیش) یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا اداره ثبت اسناد و املاک تحویل دهد.

اگر مالک مدعی است که مستاجر به ملک خسارتی وارد کرده یا به او بدهکار است باید در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کند.

 

توقف دستور تخلیه

همانطور که گفته شد دستور تخلیه فورا اجرا می شود ومستاجر باید ظرف 3 روز ملک را تخلیه کند با این حال قانون به مستاجر این امکان را داده است که در شرایطی درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید:

  • مستاجر ادعا کند قرارداد اجاره تمدید شده است.
  • ادعا کند سند ارائه شده توسط خواهان اصالت ندارد.

منتها، با وجود اجرای فوری دستور تخلیه مستاجر آن قدر فرصت ندارد که بتواند قبل از پایان مهلت تخلیه عملیات اجرایی را متوقف کند. پس باید اقدام به دادرسی فوری کند تا بدون دادخواست دلایلش مورد بررسی قرار گیرد.

مقاله مرتبط:  تخلیه محل اجاره و سرقفلی به مصادیق جهت تعدی و تفریط

 

دستور تخلیه ملکی

 

اجرای حکم تخلیه

در صورتی که شرایط بین موجر و مستاجر طبق قانون موجر و مستاجر باشد و شرایط مذکور در آن قانون رعایت شده باشد و مستاجر شرایط اجاره را نقض کند، اجاره بها را پرداخت نکند و یا مدت زمان قرارداد اجاره پایان یابد، شورای حل اختلاف می تواند ظرف یک هفته حکم دستور تخلیه را صادر کند ولی در صورتی که نتوان به این قانون استناد کرد باید دادخواست تخلیه مطرح شود و مراحل دادرسی آن در دادگاه حقوقی طی شود.

 

اگر رابطه بین موجر و مستاجر براساس قانون موجر و مستاجر باشد می توان برای دستور تخلیه اقدام کرد

 

اگر حکم به نفع مالک (خواهان) صادر شود مستاجر 20 روز مهلت اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی دارد، اگر تجدیدنظر خواهی نکند یا تجدید نظرخواهی کند و باز حکم به نفع مالک صادر شود. مالک باید درخواست صدور اجراییه کند و دوباره مستاجر 10 روز مهلت اعتراض به اجرایی را دارد.

در صورت عدم اعتراض مستاجر یا رد اعتراض او بعد از پایان 10 روز حکم اجرا می شود.

گاه ممکن است حکم اجرا شده و تخلیه ملک صورت گرفته باشد  بعد از اجرای حکم شخصی با داشتن مدارک و اسناد ادعای مالکیت آن ملک را مطرح کند یا در زمان اجرای حکم، متصرف با قرارداد اجاره ی قانونی درخواست کند که حکم اجرا نشود.

مثال این مورد زمانی است که شخص با استناد به قولنامه ی تقلبی تقاضا ثبت سند ملکی را دارد حکم به تنظیم سند غیابی صادر می شود، مالک اصلی به محض اطلاع نسبت به حکم درخواست واخواهی می کند.

مشاوره حقوقی دستور تخلیه

خانه ای که مستاجر در آن ساکن بوده است را فروختم اما مستاجر آن را تخلیه نمی کند چه کنم؟

از طریق شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه کنید.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن دستور تخلیه : اجاره نامه ، سند مالکیت، مدارک شناسایی هویت(شناسنامه_کارت ملی) و صاحب خانه باید مبلغ ودیعه مستاجر را به صندوق دادگستری واریز کند.

خانه ام در رهن بانک است آیا بانک می تواند حکم تخلیه بگیرد؟

بله بانک از طریق اجرای ثبت از دفتر اسناد رسمی می تواند حکم تخلیه بگیرد.

مدت زمان صدور دستور تخلیه چقدر طول می کشد؟ آیا می توانم هزینه های پرداختی و مرخصی ای که بابت گرفتن دستور تخلیه میگیرم را از مستاجر مطالبه کنم؟

صدور دستور تخلیه در زمان کوتاهی قابل انجام می باشد و شما می توانید تمام هزینه دادرسی را از مستاجر مطالبه کنید اما هزینه ی روزهای مرخصیتان قابل مطالبه نیست.

نمونه دادخواست دستور تخلیه

نمونه رای دستور تخلیه