خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که مالک یا متصرف قانونی، مال را برای حفاظت، استفاده یا به منظور دیگری، نزد غیر به امانت بگذارد ولی امین مال را به مالک یا متصرف قانونی آن بازنگرداند یا مال را برای انجام کاری به غیر از آنچه مالک گفته بوده است، استفاده کند. مثل شخصی که ماشین خود را در پارکینگ دیگری به امانت می گذارد ولی صاحب پارکینگ از آن ماشین استفاده می کند. یا طلایی که خانم ها برای استفاده به هم قرض می دهند و خانمی که طلا نزد او امانت بوده است آن را می فروشد.

 

خیانت در امانت کیفری

 

خیانت در امانت در چک

اگر دارنده چک، آن را نزد شخصی به امانت بگذارد و امین بدون اجازه دارنده، چک را برای وصول به بانک تحویل دهد و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت بگیرد و حتی از طریق مرجع قضایی علیه صادرکننده چک اقدام کند مرتکب خیانت در امانت شده است. همچنین زمانی هم که امین، چک امانی را به دیگری منتقل کند باز هم مرتکب خیانت در امانت شده است. در این دو مورد ذکر شده اگر امانی بودن چک اثبات شود، صادرکننده آن مجازات نمی شود.

مورد دیگر خیانت در امانت چک مربوط به زمانی است که صادرکننده، چک را به تاریخ روز صادر می کند اما طی قراری با دارنده چک توافق می کند که پس از مثلا دو هفته از تاریخ چک اقدام به وصول آن کند. در اینجا اگر دارنده، زودتر از موعد مقرر شده برای وصول چک اقدام کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

 

ارکان جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی خیانت در امانت

 عنصر معنوی جرم خیانت در امانت همان سوء نیت است یعنی امین باید حتما قصد انجام آن عمل را برای ضرر زدن به مالک داشته باشد.

عنصر مادی خیانت در امانت

عنصر مادی این جرم هرگونه عملی است که بدون اجازه مالک مال، انجام شود. مثلا مالی که فقط برای نگهداری به امانت گذاشته شده است، مورد استفاده و استعمال قرار گیرد. یا مالی که فقط برای استفاده به امین داده شده است توسط او تصاحب شود یا مال مورد امانت را تلف کند و از بین ببرد.

در صورت جمع این دو عنصر شخص مرتکب جرم شده و باید مجازات شود.

 

خیانت در امانت کیفری

 

اثبات خیانت در امانت

برای اثبات خیانت در امانت می توان از سوگند، اقرار یا شهادت استفاده کرد. معمولا هیچ مجرمی به عمل مجرمانه خود اقرار نمی کند پس اثبات خیانت با اقرار تقریبا ممکن نیست.

برای اثبات جرم از طریق شهادت شهود، شهود طبق قانون باید دو مرد عادل باشند و اگر دو مرد برای شهادت وجود نداشت بهترین و آخرین راه اثبات خیانت در امانت از طریق سوگند خوردن است.

 

رد مال در جرم خیانت در امانت

پس از رسیدگی دادگاه به جرم خیانت در امانت و اثبات خیانت امین، دادگاه اقدام به صدور رای کرده وامین را محکوم به بازگرداندن مال مورد امانت به مالک آن می کند. اگر مال نزد امین تلف شده باشد باید یا مثل آن به مالک داده شود یا در صورت موجود نبودن مثل آن، قیمتش به مالک داده شود.


نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد