خلع ید و تخلیه

دانستنی های خلع ید و تخلیه

تعریف خلع ید

 

دعوا خلع ید، دعوایی است که خواسته آن رفع تصرف غاصبانه و عدوانی متصرفی است که بدون اذن مالک ملک، بر آن مسلط شده است.

دعوا خلع ید در دو صورت مطرح می شود. صورت اول مربوط به موردی است که متصرف از ابتدا تصرف بدون اذن مالک، ملک او را تصرف کرده باشد و صورت دوم مربوط به موردی است که تصرف شخص ابتدا با اذن مالک شروع شده است اما در نهایت بدون اذن او ادامه پیدا کند. مثل اینکه مالک به شخص اجازه تصرف در ملک به مدت یک ماه را داده باشد اما او بیش از یک ماه در آن محل سکونت کند.

مقاله مرتبط:  قلع و قمع بنا چیست؟

 

دعوا خلع ید را باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کنید و با توجه به شرایطی می توانید اجرت المثل ایام تصرف  را نیز بر اساس نظر کارشناسی دریافت کنید.

در واقع با رعایت این موارد می توانید هم ملک خود را تخلیه کنید و هم اجرت المثل ایام تصرف (اجاره بهای ایام تصرف) را از متصرف مطالبه کنید.

مقاله مرتبط:  اجرت المثل و اجرت المسمی چه تفاوت هایی دارند؟

خلع ید ، تخلیه ید ، دستور تخلیه تصرف عدوانی

ارکان دعوی خلع ید 

 

غیر منقول موضوع دعوی 

مال غیر منقول به مالی گویند که ثابت و غیر قابل جا به جایی باشد مثل زمین، خانه. دعوی خلع ید نسبت به اینگونه از اموال قابل طرح و رسیدگی است.

اگر مال منقول شخصی مثل خودرو، غصب شود باید دعوی مال مطرح کند نه دعوی خلع ید.

 

استیلا و وضع ید مدعی علیه 

خواهان دعوی خلع ید که در واقع همان مالک ملک است باید ابتدا مالکیت خود سپس تسلط و تصرف خوانده (غاصب) بر مال را اثبات کند.

اگر چند نفر به صورت شریکی مالی را غصب کنند، همه آنها غاصب تمام مال محسوب شده و در برابر مالک مسئولیت دارند.

اگر شخص الف ملک غیر را به شخص ب اجاره دهد، مالک دعوی خلع ید را باید علیه هر دو آنها اقامه کند.

مقاله مرتبط:  تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

عدوانی بودن تصرف

غصب زمانی به وجود می آید که تصرف متصرف بدون اجازه و عدوانی باشد. همین که غاصب بدون اجازه در مال دیگری تصرف کرده است موجب مسئولیت او در برابر مالک خواهد بود، خواه این تصرف او از عمد باشد خواه غیر عمد مثل آن که غاصب اشتباها و با این تصور که خانه، ملک او است در آن تصرف کند.

اگر شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری بسپارد ولی شخص از بازگرداندن مال به مالک اصلی خودداری کند، از این زمان او غاصب محسوب می شود.

 

مالکیت خواهان

در دعوی خلع ید ابتدا خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند.

در مورد املاکی که دارای سند رسمی هستند و در دفتر ثبت املاک، مالکیت آن ها ثبت شده است مشکلی از این بابت وجود ندارد.

اما اگر ملکی با سند عادی منتقل شده و مالکیت آن در دفتر ثبت املاک، ثبت نشده باشد برای اثبات مالکیت آن باید ابتدا در دادگاه دادخواست اثبات مالکیت مطرح شود و پس از صدور رای دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت، با استناد به رای دادگاه دعوی خلع ید اقامه شود.

مقاله مرتبط:  روابط موجر و مستاجر، مالک چه حقوقی دارد؛ مستاجر چه حقوقی

 

دعوی خلع ید از ملک مشاع

ملک مشاع، ملکی است مشترک بین چند شریک که هر یک نسبت به جز جز مال حق مالکیت دارند.

باید بدانید که برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع، نیازی به حضور تمام مالکین نیست مثلا شخصی ملک مشاعی را تصرف می کند که دارای 4 مالک است یکی از مالکین می تواند علیه متصرف دعوی خلع ید اقامه کند و به حضور مالکین دیگر نیازی نیست.

دعوی خلع ید هم علیه شریک ملک مشاع، هم علیه غیر، قابل طرح است به عبارت دیگر چه شریک ملک را تصرف کرده باشد چه شخصی که هیچ مالکیتی نسبت به ملک ندارد آن را تصرف کرده باشد می توان دعوی خلع ید را مطرح کرد.

اگر چند نفر ملک مشاعی را تصرف کرده باشند، شما می توانید علیه همه یا برخی از آنها دعوی خلع ید را اقامه کنید. محدوده رسیدگی دادگاه را ادخواست شما مشخص می کند و علیه هر کسی که دعوا مطرح شود، حکم دادگاه علیه او اجرا می شود.

 

تفاوت دعوی خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی 

همانطور که گفته شد در دعوی خلع ید بین طرفین (مالک و غاصب) هیچ ارتباطی وجود ندارد. در حالی که در دعوی تخلیه ید بین مالک و متصرف رابطه قراردادی همچون اجاره وجود دارد منتها مستاجر پس از پایان قرارداد از تخلیه ملک خودداری می کند.

دعوی تصرف عدوانی، از طرف متصرف سابق علیه متصرف فعلی اقامه می شود و مالکیت طرفین در این دعوی اهمیتی ندارد. صرفا باید تصرف سابق خواهان و تصرف عدوانی خوانده اثبات شود.

مقاله مرتبط:  تخلیه محل اجاره و سرقفلی به مصادیق جهت تعدی و تفریط
مقاله مرتبط:  روابط موجر و مستاجر، مالک چه حقوقی دارد؛ مستاجر چه حقوقی

تسلیط ید چیست؟

 

قاعده ید به این معنا است که هر کسی مالک آن مالی است که در اختیار داشته و حق هرگونه تصرف در آن مال را دارد و هیچ متصرفی را نمی توان از ملکش بیرون کرد مگر به موجب قانون.

طبق قانون ثبت، کسی مالک است که ملک به نام او ثبت شده یا به او ارث رسیده باشد.

وقتی شخصی ادعا مالکیت مالی را دارد که در تصرف دیگری است باید مالکیت خود را اثبات کند.

نتیجه دعوا تسلیط ید با خلع ید یکی است در هر دو دعوا در صورت اثبات بی حقی متصرف، او را از ملک بیرون می کنند.

مشاوره حقوقی خلع ید و تخلیه

تفاوت دستور تخلیه با تخلیه ید چیست؟

در صورتی که شرایط بین موجر و مستاجر طبق قانون موجر و مستاجر باشد و شرایط مذکور در آن قانون رعایت شده باشد و مستاجر شرایط اجاره را نقض کند، اجاره بها را پرداخت نکند و یا مدت زمان قرارداد اجاره پایان یابد، شورای حل اختلاف می تواند ظرف یک هفته حکم دستور تخلیه را صادر کند ولی در صورتی که نتوان به این قانون استناد کرد باید دادخواست تخلیه مطرح شود و مراحل دادرسی آن در دادگاه حقوقی طی شود

در مرحله انحصار وراثت با گواهی انحصار وراثت می توان خلع ید را انجام داد؟

وراث باید پس از انحصار وراثت با گواهی انحصار وراثت به یک از ورثه وکالت نامه بدهند و این فرد می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.

بدون مدارک مالکیت و سند رسمی می توانیم دعوای خلع ید مطرح کنیم؟

خیر، یکی از ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان می باشد و در ابتدا باید انجام شود که معمولا پس از ارائه مدارک از اداره ثبت منطقه استعلام می گردد.

فردی مغازه ما را بدون اجازه تصرف کرده است، چطور میتوانیم اقدام کنیم؟

شما می توانید هم از طریق دادگاه کیفری دعوای تصرف عدوانی را و هم در دادگاه حقوقی دعوای خلع ید را طرح دعوا کنید.

مستاجر ما بعد از اتمام قرارداد، ملک را تخلیه نکرده است باید دادخواست تخلیه بدهم؟

یکی از ارکان دعوای خلع ید غاصبانه بودن تصرف است و دعوای شما رد خواهد شد، شما باید دادخواست تخلیه ید و یا دستور تخلیه اقدام کنید.

ملکی در اختیار سرایدار بوده و وی به نوعی متصرف آن بوده است و حالا مالک(مالک سند رسمی) ملک را به تصرف خود آورده است و سرایدار علیه وی شکایت تصرف عدوانی کرده است، آیا امکان پذیر است؟

در صورت عدوانی ملاک سابقه تصرف فرد می باشد ولی مدرک و ادله لازم برای اثبات دعوی تصرف عدوانی ، سند رسمی ملک توسط فردی است که شکایت می کند.

پس از دریافت حکم خلع ید چطور میتوانم آپارتمانم را تخلیه کنم؟

اجرای احکام دادگاه در صورت عدم تخلیه ملک توسط خوانده اقدام به اجرای حکم و تخلیه ملک می کند.

مانند دعوای تصرف عدوانی میتوانیم خلع ید را به صورت کیفری در دادگاه پیگیری کنیم؟

خیر، دعوای خلع ید فقط به صورت حقوقی در محاکم پذیرفته می شود و ارکان و شرایط دعوای خلع ید را مطالعه کنید.

مستاجر در حین زمان اجاره ملک، اجاره بها را پرداخت نمی کند، چطرر میتوانم اقدام کنم؟

مالک می تواند دادخواست دستور تخلیه بدهد و حکم دستور تخلیه را بگیرد.

برای طرح دعواهای خلع ید، تخلیه ید و یا دستور تخلیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟

این دعواها نیز مانند سایر دعاوی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارند و باید در محاکم بررسی شوند.

نمونه دادخواست خلع ید و تخلیه

نمونه رای خلع ید و تخلیه