تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود، مراحل + نمونه دادخواست

1

مراحل انحصار وراثت

انحصار وراثت: بازماندگان متوفی باید گواهی انحصار وراثت را تهیه کنند  تا مشخص شود که در زمان فوت متوفی، از وراث او بوده اند. با داشتن گواهی انحصار وراثت می توانند طلب های متوفی را از مدیونین یا متصرفین مال او مطالبه کنند.

مهر و موم ترکه: وراث، موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است)، وصی (کسی که طبق وصیت نامه برای اداره اموال متوفی تعیین شده است) و طلبکار متوفی که طلبش را به استناد سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مطالبه می کند، می توانند از شورا حل اختلاف مهر و موم ترکه را درخواست کنند. شورا از اموال متوفی صورت برداری سپس آنها را مهر و موم می کند. در واقع با این عمل مانع فروش و تصرف در اموال متوفی می شود.

تحریر ترکه: وراث و وصی می توانند از شورا حل اختلاف تحریر ترکه را درخواست کنند. شورا به درخواست آنان لیستی از تمام اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول با بهای آنها، حقوق، دیون و مطالبات متوفی تهیه می کند.

قبول یا رد ترکه: ممکن است برخی از وراث ترکه را رد یا قبول کنند این موضوع به این معناست که آنها تقسیم ترکه را رد یا قبول می کنند نه سهم الارثشان را. در واقع وارثی که ترکه را رد می کند یعنی در مورد تقسیم ترکه و پرداخت دیون متوفی هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد ولی ورثه ای که ترکه را قبول می کنند یعنی پرداخت دیون متوفی و تقسیم ارث او را به عهده گرفته اند.

تصفیه ماترک: تصفیه ترکه به عهده وصی یا وراثی است که ترکه را قبول کرده اند، برای تصفیه ترکه ابتدا باید از ترکه متوفی هزینه کفن و دفن، دیون و وصیت او کسر شود سپس هر آنچه باقی ماند بین وراث تقسیم می شود.

تقسیم ماترک: اخرین مرحله انحصار وراثت تقسیم ارث بین وراث است که می توانند این تقسیم را با توافق یکدیگر انجام دهند، قاضی توافق آنها را صورت جلسه کرده و به امضا آنها می رساند و در صورتی که به توافق نرسند قاضی سهم هر یک، از اموال متوفی را مشخص می کند.

 

ارث بردن ملک از والدین

 

تفاوت گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود

همانطور که گفته شد پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت و تقسیم ارث، وراث می توانند نسبت به اموال متوفی معاملاتی را انجام دهند.

گواهی انحصار وراثت محدود، گواهی است که با استفاده از آن وراث می توانند معاملاتی تا سقف 30 میلیون ریال را نسبت به اموالی که به آنها ارث رسیده است، انجام دهند اما اگر مبلغ نهایی معاملات آنها بیش از 30 میلیون ریال باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود تهیه کنند.

برای تهیه گواهی انحصار وراثت نامحدود کافی است وراث به دادگاه یا شورا حل اختلاف صادر کننده گواهی انحصار وراثت مراجعه کنند و تقاضا خود مبنی بر صدور گواهی انحصار وراثت نامحدود را مطرح کنند.

[wrepi value="post_310"]

 

1

1 نظرات

مسعود می گوید:
پنجشنبه 22 فروردین 1398

در حساب بانکی پدر مرحومم مبلغ سه میلیون و صد هزار تومان میباشد .آیا از انحصار وراثت محدود میتوانیم این مبلغ را برداریم یا نه؟

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد