تخلیه محل اجاره و سرقفلی به مصادیق جهت تعدی و تفریط

تعریف تعدی و تفریط

طبق قانون مدنی تعدی به این معنا است که مستاجر، عملی انجام دهد و با انجام آن عمل از حدود اذن مالک یا از حدود عرفی تجاوز کند. به عبارت دیگر اگر طبق قرارداد، مالک برای اجاره مال شروطی را در نظر گرفته باشد و مستاجر این شروط را رعایت نکند نسبت به آن مال تعدی کرده است.

تفریط هم طبق قانون مدنی به این معنا است که مستاجر عملی را که باید برای حفاظت از مال مستاجره انجام می داده است، انجام نداده باشد چه مالک انجام این عمل را شرط کرده باشد چه طبق عرف باید این عمل را انجام می داده ولی در انجام آن کوتاهی کرده باشد.


 

سرقفلی

 

مصادیق تعدی و تفریط در عقد اجاره

مصادیق تعدی و تفریط بسته به رابطه اشخاص و قرارداد میان آن ها متفاوت است. مثلا اگر شخصی اتومبیلی را اجاره می کند باید از آن در پارکینگ نگهداری یا از قفل فرمون استفاده کند تا از دزدیده شدن اتومبیل جلوگیری کند در غیر این صورت ترک عمل او یعنی مراقبت نکردن از مال اجاره شده، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود و وی ضامن تلقی شده و باید جبران خسارت کند. یا شخصی که باغی را اجاره کرده است با درست کردن آتش و سهل انگاری در خاموش کردن آن، باعث از بین رفتن باغ شده این عمل از مصادیق تعدی و تفریط به شمار رفته و مرتکب آن ضامن و مسئول جبران خسارت است. 

 

 

نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

سه شنبه 03 تیر 1393 0
نمونه رای دادگاه حقوقی حق فسخ قرارداد،تقاضای تخلیه عین مستاجره،مطالبه خسارات برای بانک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی حق فسخ قرارداد،تقاضای تخلیه عین مستاجره،مطالبه خسارات برای بانک در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی رفع تصرف در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی رفع تصرف در کرمانشاه

پنجشنبه 12 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی دستور تخلیه در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی دستور تخلیه در تهران

سه شنبه 10 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در کرمانشاه

سه شنبه 10 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید مشاعی در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید مشاعی در کردستان

سه شنبه 10 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی تخلیه در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی تخلیه در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید مشاعی در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید مشاعی در تهران

جمعه 06 مرداد 1396 1

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد