الزام به تنظیم سند رسمی

دانستنی های الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلفی مانند بالا رفتن قیمت ملک، عدم توانایی بر انجام تعهدات مانند فک رهن و … از انجام آن خودداری می کنند در حالی که مبلغ زیادی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده اند.

مقاله مرتبط:  مراحل انتقال سند رسمی ملک،آپارتمان و زمین

در ابتدا وقتی دو طرف قراردادی را منعقد می کنند زمان و تعهدات مشخصی را برای انجام آن تعیین می کنند مانند تسویه خریدار در مدت زمان مشخص و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی پس از 2 ماه از انعقاد قرارداد.

 

خریدار پس از انجام تعهدات خود در زمان مشخص شده، برای انتقال سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا می کند و در صورت حضور فروشنده، مراحل انتقال سند رسمی به صورت کامل انجام می شود، در غیر این صورت خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ همان روز را از دفترخانه اخذ نماید.

مقاله مرتبط:  نکات گواهی عدم حضور و نمونه گواهی

ممکن است در برخی از قراردادها تصریح شود که اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، باید مبلغی را بپردازد که به این مبلغ وجه التزام گویند بنابراین فروشنده مختار است که یا برای تنظیم سند حاضر شود یا مبلغ مندرج در قرارداد را بپردازد. خریدار نیز در صورت عدم حضور فروشنده می تواند یا الزام به تنظیم سند رسمی یا وجه التزام را مطالبه کند.

 

الزام به تنظیم سند رسمی

 

ممکن است در قولنامه فروشنده به هردو تعهد کند بدین صورت که در مبایعه نامه درج شود اگر فروشنده در انجام تعهد خود تاخیر کند باید علاوه بر تنظیم سند، مبلغ وجه التزام را نیز پرداخت کند.

 

در صورت عدم تعهد فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خریدار ابتدا باید مطمئن شود که سند ملک در رهن بانک و یا توسط مراجع قضایی بازداشت نباشد و مطمئنا سند رسمی به نام فروشنده باشد.

 

اگر با فروشنده قرار تنظیم سند گذاشته نشود

خریدار ابتدا از طریق دادگاه با اظهارنامه به فروشنده زمان و مکان حضور برای تنظیم سند رسمی را اطلاع می دهد. اگر او در زمان مشخص شده حاضر نشد سپس خریدار دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح می کند.

در فرضی که فروشنده مالک نیست و مال غیر را فروخته است نمی توانیم تنظیم سند رسمی را از او مطالبه کنیم بلکه فقط می توانیم از او به علت فروش مال غیر شکایت کنیم.

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

برای ملکی که در رهن است تا زمان فک رهن نمی توان سند تنظیم کرد مگر مرتهن (شخصی که ملک در رهن اوست) به این موضوع رضایت دهد.

مقاله مرتبط:  عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند.

اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند.

 

وکیل ملکی ملک ساختمان

 

الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

تنظیم سند رسمی برای آپارتمان هم مثل تنظیم سند برای سایر املاک است اما نکته ای که باید در این مورد خاص در نظر داشته باشیم این است که تا زمانی که شهرداری برای آن ساختمان پایان کار صادر نکرده است این دعوا در دادگاه پذیرفته نمی شود.

 

 

مرجع صالح به رسیدگی و هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مرجع صالح به رسیدگی در صورتی که زمین یا خانه موضوع سند باشد دادگاه محل وقوع ملک است.

هزینه ی دادرسی در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک با توجه به قیمت ملک مشخص می شود.

مقاله مرتبط:  دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیر مالی

 

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار پس از صدور حکم از واحد اجرا احکام درخواست اجرای آن را می کند. واحد اجرا احکام اول حکم را به فروشنده ابلاغ و 10 روز برای اجرای آن به وی فرصت می دهد. اگر فروشنده باز هم از تنظیم سند و اجرا حکم امتناع کند خریدار به واحد اجرا اطلاع داده و اینبار مامور دادگاه به جای فروشنده سند را امضا می کند.

پس از صدور و اجرای حکم ، خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف فروشنده در مدتی که از تحویل مبیع خودداری می کرده است را مطالبه کند.

مقاله مرتبط:  اثبات مالکیت در مورد املاک بدون سند
مقاله مرتبط:  سند انتقال اجرایی چیست + نمونه

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

من ملکی را خریداری کرده ام که فروشنده قبل از انتقال سند فوت شده است

در صورتی که فروشنده فوت کند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث فروشنده تنظیم کنید.

آیا برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور الزامی می باشد؟

گواهی عدم حضور برای مشخص کردن تاریخی است که بر مبنای آن می توان ضرر و زیان را مطالبه نمود و ارتباطی به تنظیم سند رسمی ندارد

اگر در تاریخ حضور در دفترخانه سند به نام فروشنده نباشد خریدار باید چه کاری انجام دهد؟

در مورد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، در هر صورت فروشنده باید تنظیم سند رسمی را انجام دهد و خریدار باید دادخواست تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده تنظیم نماید.

برای این که بتوانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهم سند تک برگی مورد نیاز است؟

خیر، با سند های دفترچه ای نیز می توانید برای تنظیم سند رسمی اقدام نمایید.

در صورت عدم درج خسارت تاخیر تادیه در بیع نامه چطور می توانم خسارت را مطالبه کنم؟

در این وضعیت کارشناس دادگستری می تواند میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص کند.

در صورتی که زمینی سند رسمی نداشته باشد می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟

فروشنده باید در هر صورت سند را تنظیم و به نام خریدار انتقال دهد، در صورتی که در بیع نامه ملک سند دار درج شده باشد و بعد مشخص شود که سند ندارد خریدار می تواند سند را فسخ کند.

فروشنده پس از انجام مبایعه نامه در دسترس نیست و نمی توانیم پیدایش کنیم؟

اگر فروشنده حاضر به امضاء و انتقال سند نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.

در هنگام انعقاد قرارداد تاریخی را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی درج نشده است آیا می توانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهم؟

در هنگام مبایعه نامه معمولا قسمتی برای تاریخ حضور در دفترخانه موجود می باشد و باید درج شود در غیر این صورت خریدار با دادخواست از طریق دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخص می کند.

ملکی را خریداری کرده ام که متوجه شدم برای فروشنده نبوده است و مالک دیگری دارد، دادخواست تنظیم سند رسمی می توانم بدهم؟

در صورتی که مالک فرد دیگری باشد، فروش مال غیر صورت گرفته است و امکان انجام دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی