الزام به اخذ پایان کار

برای ساخت ساختمان ابتدا پروانه ساخت صادر می شود بعد از صدور این پروانه است که شخص می تواند شروع به ساختمان سازی کند و پس از پایان عملیات ساختمان، گواهی پایان کار صادر می شود.

 

گواهی پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار ساختمان سندی است که به تقاضای سازنده ساختمان، پس از پایان عملیات ساختمانی توسط شهرداری محل وقوع ملک صادر می شود و کاربری ملک را مشخص میکند و هزینه های اخذ پایان کار به عهده سازنده آن است.

برای اخذ پایان کار اول باید سازمان نظام مهندسی، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر کند پس از آن شهرداری، ساختمان را بررسی کند اگر خلافی یا بدهی نداشته باشد آن زمان گواهی پایان کار صادر می شود.

 

اگر ملک دارای خلافی باشد کمیسیون ماده 100 شهرداری موضوع را بررسی کرده و به صورت کتبی از مالک می خواهد تا ظرف 10 روز توضیحات لازم را ارائه کند.

ممکن است کمیسیون ملک را جریمه کند، در این حالت برای مالک دو راه وجود دارد یا جریمه را پرداخت کرده و گواهی پایان کار را اخذ می کند.

یا جریمه را پرداخت نمی کند که در این صورت پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری فرستاده می شود. کمیسیون رای به قلع و قمع بنا می دهد.

مرجع اعتراض به این رای دیوان عدالت اداری است. ولی اگر دیوان هم رای کمیسیون تجدید نظر را تایید کند.


 

الزام به اخذ پایان کار

 

مالک 2 ماه فرصت قلع بنا را دارد و اگر بعد از دو ماه نسبت به قلع بنا اقدام نکند شهرداری خود راسا اقدام به تخریب بنا کرده و هزینه عملیات را از مالک مطالبه می کند.

اگر سازنده پس از پایان عملیات ساختمانی به تعهدات قراردادی خود از جمله اخذ پایان کار عمل نکند. مالک می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادگاه محل وقوع ساختمان دادخواست الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند و حتی ضمن دادخواست خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه کند.

فروش یکی از واحد های ساختمان قبل از اخذ پایان کار مجاز است اما انتقال ساختمان قبل از اخذ پایان کار امکان پذیر نیست.

بهتر است در قرارداد فروش واحد های ساختمانی که پایان کار ندارد مهلتی برای اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی مشخص شود تا اگر فروشنده ظرف این مدت موفق به اخذ پایان کار نشد، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه باشد.

برای ساختمان های توقیف شده هم می توان پایان کار گرفت و از این جهت ممنوعیتی وجود ندارد.

مهلت اعتبار گواهی پایان کار نامحدود است.

 

مراحل اخذ پایان کار

1. رجوع به شهرداری و تکمیل فرم درخواست پایان کار

2. پرداخت عوارض نوسازی (مخصوص ساختمان های نوساز) و گرفتن رسید

3. اخذ دستور از شهرداری برای ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

4. تعیین زمان بازدید کارشناس فنی از ساختمان

5. تعیین زمان بازدید کارشناس شهرداری از ساختمان

6. تکمیل گزارش عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندس ناظر

پس از انجام تمام مراحل شخص با به همراه داشتن مدارک شناسایی و سند مالکیت پایان کار ساختمان را اخذ می کند.


 

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد